”Bråttom att muta in Prylarnas internet”

2014-12-19 14:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Internet of Things skapar förutsättningar för helt nya företag och affärsmodeller. Sverige har mycket goda förutsättningar att vara i framkant. Men det är bråttom att bygga ett starkt ekosystem. Om två år är det för sent, skriver Staffan Truvé, Magnus Melander och Niklas Andersson.

Svenska företag ligger långt framme när det gäller Internet of Things, Internet of Everything, Sakernas Internet, IoT eller vad man nu väljer att kalla det. Området skapar nya möjligheter för innovation, entreprenörskap och utveckling men det behövs rejäla krafttag och ett nytt politiskt fokus för att inte bli omkörda av andra regioner.

Cisco har sammanställt en rapport – en ögonblicksbild av innovationsklimatet kring IoT i Sverige – som pekar på att bollen har satts i rullning, men att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Svenska företag, startups och innovatörer kanske inte riktigt inser vilken enorm möjlighet detta är, och inte bara för den lokala marknaden.

Vår rapport visar att det finns goda initiativ tagna, bland annat av Vinnova, och det finns säkert ytterligare ett stort antal initiativ vi inte täcker i rapporten. Men, som flera av de intervjuade påpekar: vi är fortfarande i ett slags startläge och mycket är oklart och därmed formbart.

Vinnova pekar i ”Nationell Agenda Internet of Things” på behovet av ett starkt modernt svenskt ekosystem inom IoT med fokus på sex nyckelfaktorer:

• Nationell organisation som driver samarbete och planering

• Tekniska ramverk

• Möjliggörare i form av gemensamma tjänster och produkter

• Kompetensförsörjning

• Forskning och innovation

• Lagar, regler och säkerhet

Detta är parallella processer som alla behöver komma igång för att visionen om Sverige som en ledande IoT-nation ska kunna förverkligas. Och det är bråttom! Det är nu de stora upphandlingarna och formaten för framtiden formas, om två år är det för sent.

Alla bedömare inser att detta är ett viktigt teknikområde som på kort tid kommer att förändra mycket. Detta främst för att det finns enorma vinster i att använda IoT.

Cisco har beräknat att det bara inom offentlig sektor i Sverige kan skapas värden på över 200 miljarder kronor på 10 år. Värden som skapas genom smarta sensorer på transport- och logistiksystem, byggnader som är uppkopplade för högre värmeeffektivitet och broar, master, stolpar som med töjsensorer kan berätta om belastningar vid exempelvis oväder.

Men för att detta ska bli verklighet behövs en samordnad och samlad syn. Exempelvis borde svenska myndigheter och kommuner kunna skapa en marknad för lösningar av denna typ genom att ändra sina upphandlingskrav till att dra nytta av den nya tekniken.

Problemet är att IoT inte riktigt faller in i någon enskild kategori utan kräver ett brett och gränsöverskridande perspektiv. Exempelvis borde den nya regeringen sätta sig ner och i samverkan mellan Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Anna Johansson, infrastrukturminister och Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister med ansvar för IT-frågor utveckla en strategi för hur IoT kan stärka svensk innovationskraft och samhälle.

För vi vill ju inte göra om samma misstag som när Sverige tappade bort möjligheterna i en av våra starkaste innovationsgrenar, läkemedelsforskning. Vi hade en enorm potential inom läkemedel som bara delvis kunde få utväxling genom företag som Astra, Pharmacia och Kabi. På grund av svårigheter att långsiktigt behålla utvecklingsintensiv verksamhet är dessa företag skuggan av sitt forna jag.

Det är nu vi måste samlas och skapa en långsiktig tillväxtstrategi för att dra nytta av det försprång svenska företag och innovatörer har inom IoT. Vi i branschen håller alltid en dörr öppen för politiker och påverkare som vill lära sig mer.

Sammanfattningsvis är IoT en angelägen trend och det finns stora möjligheter för såväl befintliga företag som nya entreprenörer att bli världsledande. Dock krävs samordning, politisk vilja och flexibilitet från såväl näringsliv som samhälle och politik. Det vore synd att slarva bort en sådan möjlighet.

Staffan Truvé, CTO Recorded Future samt ordförande, Interactive Institute Swedish ICT och medlem i Vinnovas projektgrupp kring Internet of Things

Magnus Melander, grundare SMSE (Swedish M2M Service Enablers) samt grundare, entreprenör, styrelsemedlem i ett flertal andra företag

Niklas Andersson, vd Cisco AB

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt