Brand och miljö - en komplicerad fråga

2001-06-07 13:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

I NyT 2001:21 kritiserar Magnus Hedenmark på SIS miljömärkning AB slutsatserna i en SP rapport. Tyvärr tolkar han studien felaktigt. Hedenmark påstår att rapportens budskap är att den flamskyddade teven är "miljövänligare" än den icke flamskyddade. Den slutsatsen dras inte i rapporten.
 
Rapporten beskriver en modell där man för första gången använder LCA som ett verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan vid val av olika brandsäkerhetsnivåer. Arbetet är givetvis inte fulländat - det kan det aldrig vara när man gör något så helt nytt. Vår förhoppning är att den ska väcka debatt.
 
Frågan är hur vi samtidigt ska kunna skydda hemelektronik från att brinna och miljön från att påverkas av skadliga ämnen. En holistisk syn måste tillämpas, där man slutar att fokusera blint på specifika kemikalier och istället betraktar problemet i sin helhet. Genom ett systemstänkande baserat på livscykelanalys kan man betrakta hela produkten med hela dess komplexitet utan att drunkna i detaljer. Det blir svårt och det kräver fortsatt forskning över ämnesgränserna, men med erfarenhet från ett flertal stora brandkatastrofer inom och utanför landet kan man förstå betydelsen av arbetet.
 
Ett förslag till ett frivilligt system för utvärdering av produkter har tagits fram i samarbete mellan svenska och amerikanska myndigheter. Det presenterades nyligen på ett seminarium arrangerat av Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Räddningsverket. Systemet syftar till att säkerställa goda miljöegenskaper hos nya produkter utan att kompromissa med brandsäkerheten. Samtliga inblandade myndigheter har oroats av utvecklingen, där man tvingas ta helt avstånd från olika flamskyddsmedel på grund av deras eventuellt skadliga miljöpåverkan samtidigt som man inte vet hur man ska hantera brandsäkerhetsriskerna.
 
Vi står nu inför ett paradigmskifte i frågor kring brand och miljö. I ovannämnda samarbete ser man brand- och miljökraven som något som ska beaktas samtidigt i motsats till den traditionella synen där de ansetts vara motpoler. Systemet är tänkt att vara frivilligt och fungera tillsammans med befintliga miljömärkningssystem. Vi tror att detta är det mest effektiva sättet att hantera frågan så att man varken behöver kompromissa med miljö eller säkerhet. Det räcker alltså inte att miljömärka varorna om man inte samtidigt har försäkrat sig om att de är brandsäkra. Observera att teveapparater är den tredje vanligaste orsaken till elbränder i våra hem. Att endast bannlysa flamskyddsmedel i tron att man kan miljömärka bort problemen är ett oansvarigt agerande enligt oss. Vi vill ha bättre verktyg för att kunna analysera olika lösningar som både ger hög brandsäkerhet och samtidigt värnar om vår miljö.
 
Ulf Wickström
och Margaret Simonson
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt