”Biokraftvärmen ger dubbel nytta i elsystemet”

2016-05-23 16:01  
Värtaverket i Stockholm. Foto: Mats Andersson

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Biokraften kan lösa problemen med elförsörjning under de mest kritiska timmarna. Kraftvärmeverken i fjärrvärmenäten producerar el när elen behövs som bäst, skriver Erik Dotzauer, styrmedelsexpert på Fortum Värme.

Det pågår en omställning av det svenska elsystemet. Andelen väderberoende produktion såsom vindkraft och solkraft ökar stadigt samtidigt som de stora elbolagen annonserat stängning av planerbar och styrbar kärnkraft. I förlängningen, när stora delar av kärnkraften tas ur drift, innebär detta en utmaning för elsystemet, speciellt under vindstilla och kalla vinterdygn då elanvändningen är som högst. Frågan är hur elen ska produceras under de kritiska timmarna.

Sverige är ett land med kallt klimat vilket innebär ett behov av att värma bostäder och lokaler under årets kalla månader. Värmemarknaden domineras i dag av två tekniker, fjärrvärme och eldrivna värmepumpar.

Elmarknaden och värmemarknaden är nära sammanlänkade. El produceras i kraftvärmeverk i fjärrvärmenäten och el används för uppvärmning med värmepumpar och elpannor. Omställningen av elsystemet påverkar således värmemarknaden, och vise versa.

Frågan kvarstår, hur ska elen produceras i framtiden under vindstilla och kalla vinterdygn? En del av lösningen är biokraft från kraftvärme. Kraftvärmeverken i fjärrvärmenäten producerar el när elen behövs som bäst, när det är kallt och det finns ett behov av uppvärmning, vilket sammanfaller med hög belastning i elsystemet.

Faktum är att kraftvärme i fjärrvärmenäten angriper problematiken i elsystemet från två håll. Dels produceras el och dels minskas användningen av el genom att den producerade fjärrvärmen ersätter elbaserad uppvärmning. Produktion av biokraft och fjärrvärme i kraftvärmeverk ger således dubbel nytta i elsystemet.

Under vintern 2016 tas Sveriges största kraftvärmeverk som eldas med biobränslen i drift. Det är Fortum Värme som ökar produktionen av förnybar el och värme i Stockholms fjärrvärmenät.

Det nya kraftvärmeverket kommer på årsbasis att producera el som motsvarar 570 gånger den mängd el som produceras i den omtalade solcellsanläggningen på Järvafältet utanför Stockholm. Under de kalla och kritiska timmarna kommer anläggningen att generera el motsvarande produktionen i 500 vindkraftverk, räknat med den tillgänglighet för vindkraft som Svenska kraftnät använder. Till detta kommer produktionen av fjärrvärme som motsvarar värmebehovet i en stad av Norrköpings storlek, allt detta i ett enda kraftvärmeverk.

Produktion av biokraft och förnybar fjärrvärme i kraftvärmeverk är en del av lösningen på topplastproblematiken i elsystemet. Produktionen är planerbar och styrbar, vilket innebär att biokraft kan produceras när det som bäst behövs, samtidigt som den producerade fjärrvärmen minskar behovet av el för uppvärmning. Detta måste uppmärksammas i det pågående arbetet inom Energikommissionen.

Erik Dotzauer, styrmedelsexpert på Fortum Värme

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt