”Bilindustrin motarbetar både miljö och folkhälsa”

2019-11-08 07:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

LÄSARBREV. Nej Volkswagen - det är ingen bra idé att ta bilen för så korta sträckor. Dra gärna nytta av människors miljöengagemang men gör det med argument som håller, uppmanar Lars-Gunnar Johansson, civilingenjör.

Ska vi ta bilen till kvartersbutiken för att köpa ett bröd som fattas? I helsidesannonser i Ny Teknik för en ny elhybrid marknadsförs bilen som transportmedel för korta resor under fem kilometer, vilka är mer än hälften av alla resor.

Uppmaningen görs trots att just dessa korta bilresor borde ersättas med gång, cykel eller kollektivtrafik. Det har setts som lösningen på ett antal problem. Trafikplanerarna vill minska trängsel, köer och kostnader för infrastruktur, stadsplanerare vill minska buller och förfulning av stadsbilden och folkhälsoansvariga ser att fetma, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar då skulle minska. Istället lyfter annonsen fram bilen som passande för just de korta resorna och normaliserar därigenom en ohälsosam livsstil som ger ett stort antal människor ett kortare liv.

30 minuter om dagen

Att cykla fem kilometer till affären i 20 km/tim och hem igen tar 30 minuter. Folkhälsomyndigheten anger just 30 minuter om dagen som minimidos av motion för att undvika de stora folksjukdomarna diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och fetma. Att uppmana till att avstå denna möjlighet till vardagsmotion är verkligen att motarbeta folkhälsan.

Framtiden kräver elektrifiering av vardagen. Ingen ser dock det kloka i en elektrifiering, som bygger på att använda en bil för 458 500 kr och som väger 1,5 ton, till en kort resa för att köpa ett bröd. Vill man ändå resa elektrifierat kan resan göras med en elcykel som kostar 5 procent, behöver 2,5 procent av elenergin och kräver en bråkdel av sällsynta jordartsmetaller jämfört med en laddhybrid eller elbil.

Styrkan i elbilar som den i annonsen ligger istället i transporter längre än komfortgränsen för elcykel eller kollektivtrafik.

Brist på helhetssyn

För att klara klimatfrågan krävs helhetssyn hos alla som har möjlighet att påverka. I Sverige där transporterna står för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen har bilbranschen en nyckelroll.

För läsare av Ny Teknik är bristen på helhetssyn i bilannonsen uppenbar. Dra gärna nytta av människors miljöengagemang men gör det med argument som håller i sin helhet.

Lars-Gunnar Johansson

Civilingenjör Elektro

Mer om: Debatt Fordon

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt