Behåll brunkolen - smit inte från problemen

2015-02-02 14:24  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Att motivera försäljningen av brunkolsverken i Tyskland med att det sänker Vattenfalls utsläpp är klimatpopulism när den är som värst. Regeringen borde stoppa försäljningen och istället börja avvecklingen, skriver Annika Jacobson, Greenpeace.

Under mötet i Davos nyligen, lyfte Vattenfalls styrelseordförande Lars G Nordström fram försäljning av brunkolsverksamheten som den enda vägen mot minskade klimatutsläpp. Han utesluter inte att det skulle medföra ytterligare en storförlust för bolaget och deklarerar att en försäljning är en ägarfråga, det vill säga en fråga för regeringen och riksdagen.

Vattenfall är en av Europas främsta miljöskurkar med utsläpp på 88,6 miljoner ton koldioxid förra året, nästan dubbelt så stora utsläpp som hela Sverige. Större delen av dessa utsläpp kommer från de omtalade kolkraftverken i östra Tyskland.

På senare tid har verksamheten fått kraftig kritik, både i Tyskland och här hemma i Sverige. Kraven har varit att bolaget ska ta ansvar och långsiktigt ställa om verksamheten till förnybar energi.

Men bolagets styrelse vill istället sälja kraftverken till en ny ägare. Vår fråga är då: vad blir bättre av det? Med all sannolikhet innebär det att utsläppen från anläggningarna ökar.

Sällan har resonemanget att en åtgärd i Sverige bara leder till att utsläppen flyttar någon annanstans varit lika relevant som i detta fall. Att motivera en försäljning med att det sänker Vattenfalls utsläpp är klimatpopulism när den är som värst. Det kanske låter bra men löser inga problem, tvärtom.

Det vore naivt att tro att en köpare av kraftverken skulle gå in i verksamheten med avsikt att låta kraftverken stänga när de når sin tekniska livslängd. I marken runt kraftverken ligger en av Europas största fyndigheter av brunkol, och den som äger kraftverken har rätt att använda kolet utan kostnad.

En mer respektingivande strategi från bolaget och ägaren vore att ta ett långsiktigt ansvar för kraftverken. Det skulle innebära att utsläppen kan minska på riktigt och är troligen den viktigaste klimatinsats en svensk regering kan göra.

Att ta detta ansvar är inte dramatiskt eller förenat med kostnader. I stora delar är kraftverken föråldrade rester från sovjettiden och deras återstående livslängd är begränsad. Det största av dem, Jänschwalde, har kanske ett tiotal år kvar innan det har tjänat ut och flera av de andra anläggningarna har liknande framtidsutsikter.

Greenpeace anser att Vattenfall och regeringen måste ta ansvar för klimatet och för de lokala miljö- och hälsoproblemen genom en stegvis avveckling istället för försäljning. Detta skulle vara bättre klimatmässigt och kanske även en bättre affär rent ekonomiskt. Allt talar för att en försäljning skulle innebära att Vattenfall gör ytterligare en stor förlustaffär och att något kapital inte skulle frigöras.

En positiv följd av en stegvis avveckling av brunkolsverksamheten skulle även vara att de fem nya kolgruvor som planeras vid kraftverken inte behöver öppnas, kolet kan ligga kvar i marken. Det kol som finns i befintliga gruvor räcker för att driva kraftverken till slutet av deras livslängd. Därmed skonas hundra kvadratkilometer skogs- och jordbruksmark, våtmarker och byar med tusentals invånare.

Det är svårt att se något hållbart argument mot att låta Vattenfall behålla kraftverken och fasa ut de äldsta i takt med att deras tekniska livslängd tar slut. Beslutet om försäljning andas desperation och populism.

När Nordström pekar på att kolkraftverken är en belastning för varumärket talar han klarspråk: för honom handlar detta om image, inte verklighet. Vi menar dock att regeringen och bolaget har ett ansvar på riktigt för människors liv och miljön. Vi uppmanar därför regeringen att hålla er till det ni lovat: att göra Sverige till ett globalt föregångsland i klimatarbetet. Ni har en möjlighet som få andra har: att minska utsläppen från kolkraftverken i Tyskland, på riktigt.

Vi kan inte acceptera att ni försöker smita ifrån problemet och låta någon annan ta över ansvaret. Visa ert ledarskap och säg nej till försäljningen. Kolet ska ligga kvar i marken.

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt