”Avskaffa systemet med patent”

2013-01-07 09:10  
Försök att få din uppfinning betraktad som ett konstverk, tipsar debattören. Foto: Colourbox

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Skrota patentsystemet och ge tekniska kreatörer samma skydd mot intrång som konstnärer och musiker har. Det föreslår Tomas Skoglund, tekn. dr.

Det är dags att ifrågasätta funktionaliteten med patent. Fyller patentlagstiftningen idag, på ett bra sätt, den funktion som tanken med patent hade från början?

Behovet att modernisera skyddet av det som i dag kallas uppfinningar och harmonisera det med annan upphovsrätt framstår som allt mer tydligt.

En grundläggande fråga är: Varför skiljer vi på resultat av olika sorters kreativt skapande?

Skapande kan kategoriseras på följande vis:

1) Konstnärligt - bild, skulptur, etc. (skyddas mot plagiat)

2) Musikaliskt (skyddas mot plagiat, spridning och uppspelning)

3) Författat (skyddas mot kopiering)

4) Mönster/design (kan mönsterskyddas)

5) Tekniskt/naturvetenskapligt = uppfinning (kan patentskyddas)

6) Matematiskt (kan ej skyddas utan koppling till tillämpning)

Skapande av de översta tre slagen ger ett automatiskt upphovsskydd som varar 70 år efter att upphovsrättsinnehavaren har avlidit. Enda kravet är att verket är publicerat eller offentliggjort på något vis. Inga avgifter fordras.

Skapande av mönster och design skyddas genom en ganska enkel registrering av mönstret/designen. Detta skydd kan utsträckas till max 25 år mot avgifter som beror på hur länge och hur många klasser skyddet skall omfatta. Vill man ha skydd i fler länder än Sverige fordras ytterligare registreringar och därtill hörande avgifter.

Ett tekniskt/naturvetenskapligt verk fordrar patentansökan som godkänns. För att godkännas fordras att uppfinningen är ny, har höjd och kan tillämpas industriellt. Förutom ansökningsavgift tillkommer själva patentansökan som oftast är en kostsam process. Avgifterna ökar dessutom kraftigt med åren.

Ett patent är giltigt i max 20 år. Vill man ha skydd i fler länder fordras ytterligare patentansökningar och därtill hörande kostnader och avgifter. Trots ett formellt patentskydd kan man inte vara säker på ett verkligt skydd, vilket fallet Svenning Eriksson (se länk här intill) är ett av många exempel på.

Ett syfte med patent är att företag och upphovsmän får trygghet att offentliggöra goda idéer så att de kan spridas. Men det är ju ännu bättre med 70 års skydd efter upphovspersonens död, och som dessutom inte kostar något. Då låter man gärna idén bli publik eftersom det minskar risken att någon annan använder samma idé. Det är ju genom publicitet man betraktas som upphovsperson.

När det gäller risken för upphovsträttsliga tvister är den sannolikt inte större om man skrotar patentsystemet. Man kan konstatera att det i dag, trots patent, uppstår många civilrättsliga tvister. Men problemet överkuggas lätt av all tid, kraft och kostnad runt om i världen som dagligen läggs på att ”sälja in”, skriva, översätta, registrera och underhålla patent.

Det är alltså uppenbart att skydd för kreativt skapande är helt olika inom olika områden, och att teknisk kreativitet är kraftigt missgynnat.

En slutsats är att allt slags skapande borde behandlas enligt samma principer som det konstnärliga, musikaliska, och det skrivna skapandet. Möjligen kan man tycka att ett skydd på hela 70 år efter upphovspersonens död är aningen överdrivet.

I rådande situation är ett bra råd till uppfinnare; Försök att få din uppfinning betraktad som ett konstverk.

Tekn. Dr. Tomas Skoglund

Mer om: Patent Innovation

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt