”Åtgärd med störst potential för klimatet går före”

2019-04-18 10:40  
Gunnar Eriksson, avdelningschef på Trafikanalys.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Det är lastbilarna över 16 ton som står för 99 procent av lastbilstransporterna. Därför är det deras omställning vi ska premiera och som ger den största klimatnyttan. Vi har bara elva år på oss till år 2030, svarar Gunnar Eriksson på Trafikanalys.

Christian Berggren är i sin debattartikel i Ny Teknik positiv till Trafikanalys förslag att införa en miljölastbilspremie. Men han vill vidga stödet till att omfatta medeltunga lastbilar med en totalvikt ner till 12 ton, snarare än 16 ton som vi föreslagit i vår redovisning av vårt regeringsuppdrag. Att inkludera fordon ner till 12 ton var ett alternativ vi analyserade men i vårt slutliga förslag valde vi att begränsa förslaget till ett snävare segment.

Vårt uppdrag var att föreslå styrmedel för att flottan av tunga lastbilar ska ställas om i linje med klimatmålet, 70 procents minskning av fossilberoendet, till år 2030.

Lastbilsparkens låga omsättningshastighet, i kombination med att det endast är 11 år kvar till år 2030, kräver åtgärder som ger snabbt genomslag och har stor klimatpotential. Det bästa får inte bli det godas fiende.

Den föreslagna miljölastbilspremien ska framförallt ge incitament till implementering av klimatvänliga tunga lastbilar. Vi är tydliga med att premien inte kan ersätta traditionellt forsknings- och innovationsstöd.

Lastbilar med en totalvikt över 16 ton står för 92 procent av de tunga lastbilarnas trafikarbete och 99 procent av transportarbetet och är helt avgörande för att 2030-målet ska kunna nås.

Flytande biogas, etanol och biodiesel (som dock inte omfattas av ett fordonsstöd av denna typ) är lösningar som är tillgängliga i närtid, medan el i detta korta perspektiv sannolikt har mindre potential för de största lastbilarna. Samtidigt ska vi inte utesluta att ellösningar såsom Einrides självkörande T/pod och elvägar kan ge bidrag till klimatanpassning redan till år 2030.

Trafikanalys kan definitivt se fördelar med att vidga stödet till att omfatta lastbilar ner till 12 ton, inte bara avseende elfordon, utan också avseende gasfordon.

Lagtekniskt är det en mycket enkel justering men den skulle kräva en större budget. Annars riskerar åtgärder med större klimatpotential till år 2030 att ersättas med insatser på lastbilar med lägre klimatpotential till 2030. En satsning på lastbilar mellan 12 – 16 ton skulle dock kunna betyda mer för innovationsdynamiken och utvecklingen på längre sikt.

Det är viktigt att regeringskansliet, i beredningen av förslaget, beaktar Christian Berggrens och andras kloka synpunkter på förslaget. Samtidigt är det med klimatmålet i sikte viktigt att miljölastbilspremien införs snarast. Vi föreslår att det ska ske i januari år 2020.

Miljölastbilspremiens utformning kan också behöva anpassas bland annat i förhållande till andra klimatpolitiska initiativ som aviserats såsom den nya inriktningen för Stadsmiljöavtalen som framöver också ska omfatta åtgärder för hållbara godstransportlösningar.

Gunnar Eriksson

Avdelningschef

Trafikanalys

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt