”Argumenten bygger på anekdoter”

2014-10-08 15:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Ekonomiprofessorns argumentation är anekdotisk och innehåller direkta felaktigheter. Men det finns seriös forskning om innovatiosprocessen, enligt Christian Sandström och Jan Jörnmark.

I förra veckan besökte ekonomiprofessor Mariana Mazzucato Sverige för att föreläsa om sin nya bok ”The Entrepreneurial State”. I boken argumenterar hon att staten haft en underskattad och rentav central roll för skapandet av en mängd banbrytande innovationer. Mariana Mazzucato har rönt stor uppmärksamhet internationellt och är rådgivare bland annat åt EU-kommissionen.

Föreläsningen kom lägligt – Sverige har fått en ny regering och Riksrevisionsverket har tidigare riktat kritik mot innovationspolitiken. Men det är svårt att inte bli besviken på Mazzucatos arbete.

Till att börja med är hela hennes argumentation anekdotisk. Istället för att presentera aggregerad data om exempelvis statens andel av patenten i en ekonomi eller uppskattningar av hur mycket av utvecklingsarbetet kring en viss innovation som finansierades med offentliga medel berättar hon ett antal historier där dessa frågor lämnas oberörda. Därmed blir det omöjligt att dra några slutsatser om statens relativa bidrag till verkligt radikala innovationer.

Dessutom visar det sig också att flera av dessa anekdoter innehåller en mängd selektiva tolkningar och grova felaktigheter.

Mazzucato använder teknologierna bakom Iphonen som illustration av statens framträdande roll. Det är ytterst oklart hur hon valt ut de teknologier som diskuteras. Här finns det förstås ett visst tolkningsutrymme, men det ter sig märkligt att inte nämna vare sig transistorn (1947) eller den integrerade kretsen (1959). Dessa innovationer kan sägas utgöra grundbulten i informationssamhället och de utvecklades av privata företag. Megapixelsensorn som uppfanns på Kodak Research Labs 1986 nämns inte heller av någon anledning.

Det räcker med grundläggande kunskaper i teknikhistoria för att identifiera ett flertal direkta felaktigheter i Mazzucatos exempel. LCD-skärmen uppfanns vid Radio Corporation of America, inte av staten. Konceptet bakom cellulär teknik utvecklades på privata Bell Labs 1947. Mikroprocessorn skapades i ett samarbete mellan Intel Corp. och ett par fristående japanska aktörer snarare än av statliga organ. Den blev sedan förutsättningen för att omsätta den teoretiskt möjliga cellulära tekniken i praktisk verklighet.

Lyckligtvis kan den tillträdande närings- och innovationsministern Mikael Damberg förlita sig på decennier av seriös forskning om den privata respektive offentliga sektorns roller i innovationsprocessen. Det finns ett flertal teoretiska argument för att staten har en viktig funktion. Det finns också forskning som påvisar de utmaningar som offentliga satsningar är förknippade med.

Tyvärr bidrar inte Mazzucatos argumentation på något vis till ett bättre beslutsunderlag för svensk innovationspolitik. I bästa fall kan hennes tes beskrivas som anekdotisk. I värsta fall bör Mazzucatos arbete avfärdas som en tvivelaktig selektion av data, som blandats med ett flertal direkta felaktigheter med syfte att stödja en förutbestämd slutsats.

Christian Sandström, Tekn. Dr Chalmers och Ratio

Jan Jörnmark, författare och Docent i ekonomisk historia

Mer om: Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt