”Allt finns på plats för en europeisk energirevolution”

2017-09-21 17:01  
Elena Bou, innovationsdirektör Innoenergy.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Innovation, finansiering och en ivrig allmänhet, allt finns på plats. Nu måste vi öka utvecklingstakten, se till att rätt investeringar görs och påverka sociala normer som förhindrar en mer hållbar livsstil, skriver Elena Bou, Innoenergy.

Innovation är en av de fem viktigaste pelarna i EU:s energistrategi. Och tre punkter är särskilt viktiga för att driva på utvecklingen mot ren energi:

  • att stärka de offentliga och privata finansiärernas roll
  • att använda offentlig upphandling för att påskynda innovationer
  • att skapa stöd hos allmänheten.

Men inget av detta kommer att hända av en slump. Det är via ekosystem som gynnar samarbete mellan dessa olika aktörer som vi kan påskynda energiövergången.

I oktober anordnar vi konferensen The Business Booster (TBB) 2017 i Amsterdam. Då sammanförs 160 energiinnovationer med industriledare, investerare och ledande beslutsfattare från den offentliga sidan. Alla katalysatorer som behövs är då på plats.

Men varför behövs event som TBB? Pengar finns ju. EU-kommissionen uppskattar att privata investeringar motsvarande 22,9 miljarder euro lades på forskning och innovation inom energiunionen 2014. Det är svindlande siffror, men EU-kommissionen noterar också att tillväxten måste ske ännu snabbare om målen ska uppnås.

Vi kan inte lägga ansvaret på privata investerare. De är, med all rätt, intresserade av en attraktiv avkastning. Men vi kan inte heller utkräva ändlösa medel via skattebetalarna. Marknadsfärdiga innovationer för ren energi lämnas ofta vind för våg. Mot denna bakgrund borde den offentliga sektorns finanser – som rimligen bör användas till sådant som gynnar samhället i en bredare mening – nyttjas på ett sätt som minimerar riskfyllda investeringar och frigör mer privatfinansiering.

Mycket offentliga medel har alltså redan investerats i övergången till ren energi. Men offentliga och privata finanser lever skilda liv.

EU har inrättat flera institutioner av just den anledningen. Det saknas dock en gemensam miljö där både offentliga och privata finansiärer kan sammanföras med innovationer för ren energi. Om båda parter är delaktiga från början skapar det möjligheter till effektivare finansieringspartnerskap.

En springande punkt för innovativa teknikföretag är att håva in den första kunden. Det kan mycket väl finnas intresse hos marknaden för det senaste inom cleantech, men utan dokumenterade resultat är insatserna ofta för höga.

Den offentliga sektorn kan däremot motiveras att handla produkter från företag med stor miljöpotential.

Som exempel kan en kommunal myndighet i Amsterdam vara först med att köpa in ett nytt energieffektivt system för gatubelysning. Och plötsligt kan ett utvecklingsföretag, som länge trampat vatten, växa snabbt.

Innovationsföretag är vana vid att visa upp sig för riskkapitalföretag, men de har sämre möjligheter att nå potentiella kunder på den offentliga sidan. Detta måste ändras.

EU-kommissionen uppger att medborgarna är centrala för ett framgångsrikt införande av innovativa lösningar med låga koldioxidutsläpp, från smarta mätare i hemmen till stora vindkraftsparker.

För att höja tempot krävs att alla delar samspelar. Vi måste skaka liv i innovationsmarknaden, se till att rätt investeringar görs på rätt ställen och påverka sociala normer som förhindrar en mer hållbar livsstil hos den enskilda medborgaren. Och nu är rätt läge att göra det.

Elena Bou, innovationsdirektör Innoenergy

Ska bidra till säkrare elnät

Innoenergy är en offentligt finansierad och kommersiellt inriktad europeisk organisation. Fokus ligger på att hjälpa fram nästa generation av energiinnovationer i Europa som ska bidra till ett miljövänligare och mer säkert elnät. I Innoenergys uppdrag ingår inte bara finansiering utan även professionell support för att kommersialisera idéer, bygga upp affärsnätverk och lansera innovationerna på marknaden.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt