Opinion

”Alldeles för riskabelt att införa elektroniska val”

Måns Magnusson, Civilingenjör, Piratpartiet
Måns Magnusson, Civilingenjör, Piratpartiet

REPLIK 1. Det finns en utbredd risk för valmanipulation om vi inför elektroniska val. Frågan om tillgänglighet, att alla ska kunna rösta, måste lösas på andra sätt, svarar Måns Magnusson, Piratpartiet.

Att vilja digitalisera valsystemet har föreslagits gång på gång och den här gången används ett tillgänglighetsperspektiv som motiv. Men oavsett orsak så är det en dålig idé, då det möjliggör en utbredd risk för valmanipulation, så låt oss finna andra sätt att skapa den saknade tillgängligheten.

Susanna Laurin skriver att e-röstning skulle demokratisera valförfarandet, vilket är helt korrekt ur den synvinkeln att fler troligen skulle kunna rösta. Mellan raderna framkommer dock att Laurin vill att vi ska kunna rösta hemifrån, via dator eller telefonen. Detta riskerar både central valmanipulation och att den enskilda medborgaren kan tvingas rösta under hot eller löfte om pengar för rätt röst.

Två av de basala kriterierna som ett valsystem behöver uppfylla är:

1. Du ska inte kunna bevisa vad du har röstat på. (Då kan du sälja din röst).

2. Du ska kunna verifiera att din röst blir korrekt räknad. (Tillit till valet)

Dessa kriterier uppfylls genom våra fria fysiska val och med hjälp av att vi litar på de fysiska lagarna att en valsedel inte försvinner ur valurnan eller modifieras. Eftersom alla röster i valurnan räknas kan du vara säker på att din röst räknas korrekt. Du kan däremot inte bevisa hur du röstat, eftersom en röstsedel med hemliga koder är ogiltig.

Susanna Laurin skriver att för den enskilda individen så är det ologiskt att vi kan använda digitala system för andra samhällsfunktioner, men inte för att rösta. Den stora skillnaden är att för de system som Laurin tar upp skapas tillit i form av ett digitalt kvitto. Men med kvitton kan vi bevisa vad vi har röstat på. Utan kvitton måste vi lita på att valsystemet hanterar vår röst korrekt.

Även om mjukvaran i ett elektroniskt system granskas av experter kan varken vi eller experterna vara säkra på att det är den granskade mjukvaran som är aktiv under valet. Att uppfylla båda kriterierna i ett helt digitalt valsystem är omöjligt.

För att öka tillgängligheten föreslår vi stället att valsedlar ska kunna skrivas ut på plats. Företrädesvis bör varje valbås ha sin egna tillgänglighetsanpassade skrivare där alla valsedlar kan skrivas ut på begäran.

Måns Magnusson, Civilingenjör, Piratpartiet