”Alarmerande besked om svensk kärnkraft”

2016-01-15 14:02  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Beskeden om Sveriges energiförsörjning är alarmerande. Regeringen måste ta bort de skatter och förslag som hotar att slå ut svenska kärnkraftverk, skriver Maria Sunér Fleming, på Svenskt Näringsliv.

Svenska hushåll och företag använder mycket el och inget talar för att elanvändningen minskar i framtiden. Sverige kommer tvärt om att öka elanvändningen med en snabbt ökande befolkning, för att kunna nå ambitiösa klimatmål och behålla ett näringsliv i framkant. Trots det ökade elbehovet förs det i dag en politik som innebär att landets kraftverk inte värnas. Det måste ändras.

Många avgörande samhällsfunktioner tar vi i dag för givna, som till exempel: sjukvård, kommunikationer, internet och ett effektivt näringsliv. Inget av detta skulle dock vara möjligt utan trygga elleveranser.

Sverige har i decennier haft leveranssäker och nästintill koldioxidfri el till internationellt konkurrenskraftiga priser. Det är främst tack vare vår väl utbyggda vattenkraft.

En stabil elförsörjning är särskilt viktig i Sverige. Utslaget per person är elanvändningen i vårt land relativt hög jämfört med i andra länder, främst för att vi har en stor elintensiv industri men även på grund av det geografiska läget med kalla vintrar och hög användning av el för uppvärmning.

Behovet av el har dessutom ökat: 1970 förbrukades 60 TWh el och elanvändningen ökade med cirka 4–5 procent per år. De senaste 25 åren har dock elanvändningen legat konstant kring 130–140 TWh och den största elanvändningen är koncentrerad till södra Sverige.

I rapporten ”Framtidens elanvändning” (2016) undersöker Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) hur elanvändningen kan komma att utvecklas 2030 – 2050. Enligt IVA kommer den totala elanvändningen troligen att öka, eventuellt till så mycket som 165 TWh om året. IVA anger flera orsaker:

• Samhället digitaliseras och it-användandet ökar snabbt. De senaste fem åren har antalet internetanvändare i världen fördubblats, från 1,5 miljarder år 2008 till 3 miljarder år 2014 – det kräver mer el. Globala företag som Google, Apple och Facebook är även i stort behov av storskaliga serverhallar, för att hantera den ökade mängden datatrafik. Sverige har särskilt gynnsamma förutsättningar för den sortens verksamhet och IVA bedömer att en storskalig etablering av datacenter i landet ökar elanvändningen med 6–10 TWh.

• Befolkning ökar kraftigt. 2025 beräknas Sverige ha 11 miljoner invånare, vilket innebär en ökad efterfrågan på el. IVA gör bedömningen att en befolkningsökning på en miljon ökar elanvändningen med 8–11 TWh.

• Strävan efter lägre koldioxidutsläpp driver på den ökade elanvändningen. Orsaken är att el spelar en viktig roll för att ersätta fossila energibärare. Om transportsektorn överger fossila bränslen och istället elektrifieras ökar elbehovet enligt IVA:s prognoser med 13 TWh. Om stålindustrin skulle elektrifieras med hjälp av ny teknik ökar behovet med 15–20 TWh.

Trots att mycket talar för att framtidens utmaningar kräver mer el, flaggade nyligen kärnkraftverkens huvudägare, Vattenfall och Uniper, för att landets alla reaktorer kan behöva stängas i förtid om dagens höga skatt på kärnkraft ligger fast. Även vattenkraften står inför lönsamhetsproblem och regulatoriska hot som kan äventyra upp till en femtedel av dess produktion.

Stora delar av den svenska elproduktionen riskerar därmed att slås ut på grund av politiska beslut. Myndigheten Svenska kraftnät, som har ansvaret för att upprätthålla balansen i den svenska elförsörjningen, har också klargjort att elproducenternas situation utgör ett allvarligt hot mot framtidens elförsörjning.

Det är alarmerande besked. Ska Sverige kunna hantera den kraftiga befolkningsökningen, uppnå de ambitiösa klimatmålen och säkra ett näringsliv i framkant så måste den nuvarande energipolitiken förändras. Regeringen bör planera för ett ökat elbehov genom att värna dagens koldioxidfria och leveranssäkra elproduktion. För det krävs att man tar bort de skatter och stoppar förslag om regelförändringar som nu hotar att slå ut svenska kraftverk.

Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi och klimatfrågor på Svenskt Näringsliv

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL