10 stycken Anders efterlyser kvinnor till energisektorn

2015-11-30 09:11  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Nu står energisektorn inför enorma utmaningar och behovet av ny kompetens har aldrig varit större. Vi har inte råd att fortsätta med likriktningen i rekryteringen. Det skriver tio manliga företrädare för energibolag på Anders-dagen, och uppmanar branschen att mer proaktivt lyfta fram fler kvinnor.

När de svenska börsbolagens styrelser och verkställande direktörer kartläggs brukar resultatet bli tydligt: Anders är det klart vanligaste namnet. Vi vet. Vi är en del av den statistiken. Att Anders toppar namnlistan är inte det intressanta – det anmärkningsvärda är istället att vi får titta långt ned i listan för att hitta ett kvinnonamn. Trots årtionden av diskussion om problem med bristande jämställdhet är den likriktade rekryteringen till ledande befattningar i näringslivet fortfarande påtaglig.

Tyvärr är vår bransch inget undantag – tvärtom. Energisektorn hamnar ofta i botten när olika branscher jämförs, vilket bekräftades av Energimyndighetens kartläggning tidigare i år. Den visar att endast 22 av 163 granskade bolag har minst 40 procent kvinnor bland sina anställda. Blott en femtedel av bolagen har en kvinnlig vd och på styrelsenivå är drygt en fjärdedel av alla ordinarie ledamöter kvinnor.

Det är ett nedslående resultat. För just vår bransch är konsekvenserna dessutom extra allvarliga. Energisektorn står inför stora förändringar och utmaningar. Förnybara energislag och digitalisering förändrar marknadsstruktur och affärsmodeller i grunden, vilket ställer helt nya krav på allt från produkt- och tjänsteerbjudanden till ledarskap och kultur. När behovet av nya och diversifierade kompetenser ökar, kan de bolag som vill överleva inte bortse från de 50 procent som erbjuder dessa. För energibranschen är bristande jämställdhet därför i grunden ett kompetensförsörjningsproblem.

Eftersom vi vill se vår bransch utvecklas och frodas, vill vi uppmana till både bättre självinsikt och ökad proaktivitet vad gäller jämställdhet. Tillsammans med nätverket Kraftkvinnorna, som arbetar med att synliggöra och lyfta kvinnor i energisektorn, har vi sonderat vad som är möjligt att åtgärda omedelbart. Vi ser att energibranschen behöver bli bättre på att:

- Synliggöra de många kompetenta kvinnor som redan finns i branschen. Det har visat sig att kvinnliga förebilder är mycket viktiga för att attrahera fler kvinnor. Många kvinnor vittnar om att de aktivt söker sig till företag som redan har kvinnor i ledande befattningar, eftersom det signalerar att glastaket är genomträngligt. Motsatsen gäller likaså – företag med endast män i ledningsgrupp eller styrelse väljs ofta bort direkt, eftersom vägen till toppen uppfattas som oframkomlig.

- Synliggöra kvinnor i branschsammanhang. Ur ett bredare kompetensförsörjningsperspektiv är det också viktigt att lyfta fram kvinnor som representanter och experter i olika branschsammanhang. Enligt en färsk undersökning om könsbalansen i media från stiftelsen Allbright är 4 av 5 experter män, liksom 8 av 10 av företrädare från politiken och näringslivet. Branschen måste bli bättre på att ställa krav på konferens- och seminariearrangörer att iaktta bättre representation av kvinnor i programmen. Det kan för en Anders även innebära att ibland tacka nej och istället föreslå en Anna i organisationen.

- Medvetandegöra risken för likriktning vid rekryteringar till höga befattningar. De företag som lyckas bäst har en medveten strategi för att säkerställa jämställdhet i sina rekryteringsprocesser. Ett uppenbart problem att omedelbart tackla är valberedningarna i näringslivet, där 9 av 10 ledamöter är män. I ett sammanhang där nätverk är avgörande, blir risken för ett alltför snävt och likriktat urval överhängande.

Få andra branscher är så dynamiska och spännande just nu som energibranschen. Detta lockar unga och ambitiösa kvinnor. Samtidigt är konkurrensen om talangerna stenhård och endast de företag som präglas av jämställdhet, medvetenhet och öppenhet kommer att lyckas. Låt oss tillsammans se till att det blir energibolagen.

Anders Heldemar, Energichef Stora Enso

Anders Lyberg, vd Vindin

Anders Jansson, vd Minesto

Anders Ericsson, vd Värmevärden

Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige

Anders Ericsson, vd Jämtkraft

Anders Jonsson, vd Sundsvall Energi

Anders Östlund, vd Öresundskraft

Anders Egelrud, vd Fortum Värme

Anders Jonsson, vd Tekniska Verken

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt