Opinion

”Företagare - tänk längre än näsan räcker”

Stefan Bergmark, strategikonsult PA Consulting
Stefan Bergmark, strategikonsult PA Consulting

DEBATT. Att sparka personalen i lågkonjunktur är ett förhastat beslut. Var rädd om investeringarna istället och behåll personalen, skriver konsulten Stefan Bergmark.

Det drar en våg av varsel om uppsägning genom det svenska näringslivet. Men många gånger är det förhastat. Svenska företagsledare borde tänka lite längre.

Konjunktursignalerna kan förefalla hotfulla, men med stor sannolikhet är det bättre att förbereda företaget och medarbetarna på att vara snabba till omställning när konjunkturen vänder.

Det finns siffror som talar om många tiotusentals förlorade jobb i Sverige om alla varsel blir verklighet. Fallande efterfrågan kan göra att styrelse och ledning ser ett behov av att snabbt minska kostnaderna.

Men arbetskraften är ofta en stor investering som utifrån ett avkastningsperspektiv bör ses mer långsiktigt.  Särskilt viktigt är det i kunskapsintensiva branscher.

När konjunkturen vänder behövs erfarna medarbetare för att snabbt kunna ställa om produktionen och därigenom ta marknadsandelar. Det vore därför bättre att försöka ta sig igenom nedgången med mindre neddragningar och istället satsa på produkt- och tjänsteutveckling samt effektivisera produktionen. Under förutsättningar att det inte finns behov för långsiktiga strukturåtgärder för en verksamhet.

Det finns fördelar att ha en stadig bas av erfarna medarbetare genom konjunkturcyklerna. Möjligen i kombination med tillfällighetsanställda vid konjunkturtoppar.

I boken Managing Uncertainty publicerad av The Economist i samarbete med PA Consulting Group – baserad på intervjuer med 200 företagsledare världen över - framkom att de företag som var mer återhållsamma i kostnadsnedskärningar ofta kunde möta konjunkturuppgång bättre.  

Det gäller för företagsledningen att hålla fast vid den långsiktiga strategin även i lågkonjunktur men att vara öppen för att hitta nya vägar för att klara sig igenom svårare tider då efterfrågan är liten och intäkterna minskar.

Flera svenska stora industrikoncerner har visat prov på att investera i sämre tider för att därigenom vara först ut med nya produkter när konjunkturen väl vänder.

Ett exempel är förkortad arbetsvecka för de anställda med proportionellt lägre lön. En annan modell är att i lågkonjunkturen satsa på produktutveckling i samarbete med sina kunder genom att flytta ut forskning och utveckling till kundledet istället för att behålla den inom den egna verksamheten.

Slutsats: Var rädd om dina investeringar i form av kompetent personal och nyttja den minskade efterfrågan genom att investera i produktutveckling och effektivisering, gärna i samarbete med kunder. Förbered för ökad efterfrågan under sämre tider för att snabbt kunna ta marknadsandelar då konjunkturen vänder. 

Stefan Bergmark,

strategikonsult på PA Consulting Group