Opinion

”Bygg snabbtåg på bropelarjärnvägar – det gör verklig skillnad”

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen Foto: Byggföretagen
Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen Foto: Byggföretagen

DEBATT. Den 28 februari ska Trafikverket slutredovisa sitt uppdrag om nya stambanor. Genom att hantera nya stambanor utanför den nationella transportplanen har regeringen möjlighet att initiera en permanent världsutställning, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Regeringen har tidigare utpekat Sverige till att bli världens första fossilfria välfärdsnation samt vara en permanent världsutställning av hållbara transporter. Under flera år har olika samverkansprogram initierats och näringsliv, akademi, civila samhället och det offentliga har involverats. Från strategiska innovationsprogram (SIP) och piloter är det nu dags att göra verklig skillnad.

Svensk industri räddar världen med klimatsmart teknik och material som kommer behövas för att utveckla det hållbara samhället. Hybrit, ett fossilfritt stål som tas fram av SSAB, LKAB och Vattenfall, liksom Cementas utveckling av grön betong är viktiga exempel. Här måste det offentliga ta ansvar som stor beställare för att verkligen få till ett paradigmskifte – till exempel i byggandet av ny infrastruktur.

Vårt medlemsföretag, Skanska, har tekniskt kunna visa hur så kallade bropelarjärnvägar kan konstrueras med bra förutsägbarhet av såväl kostnad som tid för färdigställande. Att använda den tekniken för nya stambanor skulle göra verklig skillnad.

Lösningen innebär att färdigställandet av en hel sträcka går snabbare. Den tågoperatör som behöver köpa in fordon kan räkna hem affären. Stationslägen kan anpassas i befintliga städer, med snabba bytespunkter mellan transportslag. Markägare, djur och natur tar mindre skada då järnvägen ej skapar barriärer. Påverkan i eller ovan jord är mindre, vilket bör påverka processen av tillstånd och miljöprövning positivt.

Bra transportinfrastruktur är en förutsättning för människors arbets- och vardagsliv liksom för att företag och näringsliv ska kunna verka och växa. Bra förbindelser knyter samman arbetsmarknadsregioner och bidrar till värdeökning av mark och fastigheter vilket skapar investeringsvilja.

För ett transportberoende näringsliv är förutsägbarhet i tid, kostnad och funktion avgörande för gods inom och utom Sverige. Infrastrukturen är även en viktig motor för bostadsbyggandet, vilket Sverigeförhandlingen tydligt visat. Behovet av fler bostäder för människor i olika skeden av livet är fortsatt stor och Sveriges befolkning växer än.

Byggbranschen är väl medveten om att vi, i hela byggprocessen, står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Därför har vi inom Fossilfritt Sverige tagit fram en färdplan för nettonollutsläpp till 2045.

Men vi vill göra mer. Vår bransch vill utveckla förmågan av standardisering, automation och robotisering för att öka vår produktivitet. Vi vill se bättre samverkan, arbetssätt och affärsmodeller för att öka vår effektivitet. Kort och gott – mer infrastruktur för pengarna utan att tumma på kvalitet. Kan nya arbetssätt och teknologier även bidra till ett snabbare färdigställande kommer fler att dra verklig nytta av det.

Den 28 februari ska Trafikverket slutredovisa sitt uppdrag om nya stambanor. När regeringen nästa år sedan fastställer den kommande nationella transportplanen, bör nya stambanor hanteras separat, utanför. I planen kan fokus vara på övriga nationell infrastruktur som behöves rustas och byggas, där regionalt och lokalt pendlande samt stråk för godstrafik står i fokus.

Samtidigt kan regeringen initiera ett verkligt initiativ för en permanent världsutställning med fokus på hållbara transporter där näringsliv, akademi och det offentliga samverkar, utvecklar och skapar innovation via radikalt förbättrade teknologier, produkter och arbetssätt. Där lärdomar, forskning och kompetensutveckling ges möjligheter.

På köpet får Sverige dessutom nya stambanor för snabbare hållbara resor.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen