Opinion

”Elektroniskt valsystem äventyrar demokratin”

Pasi Huikuri, ledamot i Moderata ungdomsförbundets internationella kommitté.
Pasi Huikuri, ledamot i Moderata ungdomsförbundets internationella kommitté.

REPLIK 2. Dagens valsystem är inte perfekt men ett elektroniskt röstningsförfarande skulle öppna för fusk och sabotage i större skala, skriver Pasi Huikuri.

Att diskutera hur vi förbättrar och utvecklar sättet vi röstar på i våra allmänna val är alltid bra för demokratin. Jag tycker dock att debattören ger en missvisande bild av det nuvarande systemet samtidigt som inställningen till digital röstning inte problematiseras nog.

Kommuner och Valmyndigheten arbetar redan i dag med att ständigt förbättra tillgängligheten i och i anslutning till vallokalerna. Jag har själv suttit som vice ordförande i en valnämnd med ansvar för över 60 vallokaler och nästan 100 000 röstberättigade och vet att tjänstemännen arbetar hårt med att säkerställa att de krav som finns på tillgänglighet efterlevs.

Det aktiva arbetet gör att vallokalerna ständigt blir mer tillgängliga och bättre. Samtidigt ska vi såklart bemöta de utmaningar som uppstår för människor. Det finns i dag ambulerande röstmottagare man kan använda sig av om man inte har möjlighet att ta sig till vallokalen eller inte har någon som kan hjälpa en.

Missvisande bild

Att framställa det som att det inte är helt ovanligt att lokala val får göras om är en missvisande bild. Det hör inte till det vanliga att en stor andel av våra regioner eller 290 kommuner håller omval efter varje ordinarie val.

Demokrati kostar och är det något som ska få kosta så är det integriteten och självständigheten av våra allmänna val.

Kan fusk förekomma i dag? Kan röstförfarandet störas? Självklart, och vi har sett incidenter i flera val om än begränsade. Men att tro att ett digitalt röstningsförfarande inte skulle bli utsatt för försök till påverkan eller sabotage är naivt. Ett digitalt röstningsförfarande skulle också öppna för fusk och sabotage men i större skala.

Trollfabriker

Vi vet att Ryssland har försökt styra valutgångar i världen genom att ha attackerat och försökt manipulera val med trollfabriker som sprider falska nyheter och cyberattacker. I Sverige har de genom falska nyheter och sociala medier försökt påverka utgången av våra val. Eftersom kommunerna i dag är åtskilda från varandra och individer väljs ut från olika samhällsgrupper är systematiskt fusk eller sabotage på en större skala mycket mindre sannolikt och möjligt än det hade varit med digitala val.

Sverige är sedan några år tillbaka medlemmar i Stratcom, ett kunskapscenter som forskar om bland annat ryska påverkanskampanjer. Något som gör att vi är mer redo för försök till valpåverkan än andra länder. Det tillsammans med att vi inte har digitala val utgör en ganska bra barriär gentemot försök att störa vår demokrati.

Stora skillnader

Det är helt riktigt som debattören skriver att delar av USA använder elektronisk röstning men även där har problem uppstått på sina håll och det är stora skillnader mellan delstaterna. Vissa har frångått de mer digitala lösningarna då de anses medföra risker för försök till valpåverkan, speciellt efter rapporter från valet 2016.

Att gå mot ett digitalt röstningsförfarande i en tid då vi vet att attacker mot val blir vanligare och att sociala medier redan i dag används för att sprida desinformation och falska nyheter är fel väg att gå. För oavsett hur säkert det än kan framställas så finns alltid risken att det blir hackat.

Tekniken utvecklas

Vi lever i digitaliseringens tidsålder och mjukvara, såväl som hårdvara, utvecklas, förbättras och förändras hela tiden. Maskiner och system som skulle anses vara säkra i dag behöver inte vara det imorgon. I sådana fall skulle det vara en stor process att byta ut eller uppdatera varenda maskin eller system.

Låt oss utveckla system för hur vi röstar och öka tillgängligheten men låt oss inte införa digitala val nu. I en tid av digitalisering, desinformation, otaliga försök till valsabotage, en konfliktfylld omvärld, volatila partisystem och ett aggressivt Ryssland så behöver skyddet för vår demokratiska process skyddas inte riskeras.

Pasi Huikuri, ledamot i Moderata ungdomsförbundets internationella kommitté.