Opinion

”Svensk radar bästa alternativet i nytt luftvärn”

Aster-30 borde vinna över Patriot i upphandlingen av luftvärnssystem, anser debattörerna, som också anser att det är med svensk radar som luftvärnssystemet blir optimalt. Det alternativet saknas dock i upphandlingen. Foto: Saab
Aster-30 borde vinna över Patriot i upphandlingen av luftvärnssystem, anser debattörerna, som också anser att det är med svensk radar som luftvärnssystemet blir optimalt. Det alternativet saknas dock i upphandlingen. Foto: Saab
Björn Söder, säkerhetspolitisk talesperson Sverigedemokraterna (SD)
Björn Söder, säkerhetspolitisk talesperson Sverigedemokraterna (SD)
Roger Richtoff, försvarsutskottet (SD)
Roger Richtoff, försvarsutskottet (SD)
Mikael Jansson, försvarspolitisk talesperson (SD)
Mikael Jansson, försvarspolitisk talesperson (SD)

DEBATT. Gör om upphandlingen av nytt luftvärnssystem och lägg till alternativet Aster-30 men med svensk radar från Saab. Systemet ökar den effektiva skjutradien avsevärt och är bättre lämpat för Sverige, skriver försvars- och säkerhetspolitiska företrädare för (SD).

Nytt luftvärn, ja! Men, är den svenska regeringen på väg att göra ett jättemisstag i upphandlingen?

Ända sedan högkvarteret gjorde beräkningar att luftförsvaret behöver minst 60 till 80 nya Gripen E har frågan om inköp av modernt medelräckviddigt luftvärn varit en springande punkt. Det minsta tänkbara luftförsvaret kräver mycket modernt medelräckviddigt luftvärn om vi skaffar endast 60 stridsflygplan. Om vi skaffar 80 plan kan mängden luftvärn vara något lägre.

Beställningen av Gripen E bestämdes tyvärr till endast 60 plan och upphandlingen av det nya luftvärnet har tagit lång tid. Redan tidigt i samband med Luftförsvarskommitténs arbete uttalade Försvarsmakten sin åsikt: man ville ha Aster-30 som medelräckviddig lv-robot kombinerad med korträckviddiga Iris T SLS . Det var en utveckling som vi gav vårt stöd.

Tyvärr har i upphandlingen nu en märklig låsning uppstått där alternativen är Samp-T ställt mot amerikanska 80-talslösningen Patriot. Samp-T är en lösning som säljs av ett konsortium, Eurosam, där Aster 30 från MBDA styrs av en fransk radar tillverkad av Thales.

Problemet med Samp-T är att köp under den beteckningen kontraktsmässigt binder till den franska radarn. Saab har utvecklat en bättre radar som vi naturligtvis borde använda. Det går att köpa Aster-30 utan fransk radar, man får för den ordningen skriva till Frankrike och leverantörer med villkoret att man vill ha egen radar samt hur lösningen ska utformas för att ge den svenska slutanvändaren en värdig lösning. Detta har andra länder gjort (Singapore t.ex. har en sådan lösning baserad kring Aster-30 med annan radar). Detta system är med andra ord off-the-shelf och kan levereras omgående. Den svenska radarn torde öka systemets effektiva skjutradie med Aster-30 till att bli avsevärt mycket större.

Upphandlingen borde med andra ord göras om alternativt anpassas till att innefatta system som är bättre lämpade för Sverige. Prisförfrågan till MBDA bör omfatta Aster-30-eldenheter, separata datalänkar, Aster-30 robotar, medan radarn köps i Sverige: Giraff 4A och senare så kallad Early Warning Radar.

Så här skulle Sverige kunna bygga ett luftförsvarssystem som är flexibelt och kostnadseffektivt för framtida behov likväl som för att uppfylla en initial förmåga redan under 2020:

  • För stridsflyget används redan den delvis svenska jaktroboten Meteor med räckvidd på 100 km medan den svensk-tyska attackroboten Taurus (500 km) kan köpas in.
  • För brigadluftvärnet används Iris-T SLS (10 km) och luftvärnskanonvagnar (5 km) medan CAMM-ER (45 km) kan köpas in.
  • För skydd av vissa krigsflygplatser och viss annan centralt viktig infrastruktur kan Aster 30 (150 km) och CAMM (25 km) köpas in.
  • För fartygsplacering kan CAMM införskaffas som då kan skjutas ut ur Visbykorvetterna.

Aster-30 har en lång rad fördelar framför Patriot. I själva verket - när man jämför data framstår det som att den som förordar Patriot måste ha andra skäl än tekniska eller ekonomiska. Låt Sveriges bästa ligga som grund för upphandlingen. Beslutet är viktigt och kommer påverka oss länge.

  • Priset med Aster-30 är lägre än Patriots.
  • Aster-30 bygger på modern utvecklingsbar teknik, medan Patriot är 80-talsteknik vid vägs ände.
  • Bemanning med Aster-30 för gruppering är cirka en fjärdedel jämfört med Patriot.
  • Omgruppering av Aster-30 kan genomföras snabbare än för Patriot.
  • Saabs sensorer skulle genom ovanstående även kunna bli en del av Aster-30:s standardlösning och ge svensk del i vidare exportinkomster om exportkunder så önskar.

Detta blir en bra grund för Saab och Thales diskussioner om framtidens radar, vilket kan bli en konsoliderad europeisk radarlösning.

Lägg till ett alternativ i upphandlingen: Aster-30 från MBDA med svensk radar från Saab!

Björn Söder, säkerhetspolitisk talesperson Sverigedemokraterna (SD)

Mikael Jansson, försvarspolitisk talesperson (SD)

Roger Richtoff, försvarsutskottet (SD)