Examensarbete 30hp– Produktivitet en del av ständiga förbättringar

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Scania i Södertälje tillverkar fordon för transportsektorn och är en ledande aktör på världsmarknaden inom framtidens transportlösningar. Scania arbetar enligt Lean-principer och har ett eget system som heter Scania Production System, SPS. Genom att använda SPS arbetar man ständigt med att förbättra och eliminera slöseri.  Ständiga förbättringar för en ökad produktivitet i produktionen kräver både processer, rutiner och kompetens.

Exjobb är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började sin karriär med exjobb på Scania i Södertälje. Detta examensarbete kommer att skapa ett stort kontaktnätverk inom Scania.

Bakgrund   

Ständiga förbättringar och ett normalläge inom produktion är väldigt väsentliga för ökad produktivitet. Vi inom motorbearbetningen arbetar enligt övergripande processmodeller, SPS. Ofta är dessa modeller övergripande och vi ska försöka att bryta ned dem och skapa en modell och metod för effektiviseringar inom ett produktionsavsnitt.

Examensarbetet kommer både att kräva en analytisk, teoretisk och praktisk genomförande. Därför söker vi personer som kan se detaljer och förstå tekniken för att skapa en helhetsbild. Detta examensarbete kommer att ge erfarenhet inom produktionseffektivisering. Examensarbetet kommer att vara riktat mot ett produktionsavsnitt  där fokus kommer att vara att lokalisera framgångsfaktorer för ökad produktivitet

Mål

 • Föreslå en metod för ökad produktivitet på ett produktionsavsnitt
 • Uppdragsbeskrivning                                                                                                       

  Med hjälp av principer och metoder från Scanias produktionssystem, SPS

 • Kartläggning av nuläget, definiera var i systemet produktionsbortfall sker och vilka områden som behöver utvecklas.
 • Undersöka vilka kompetenser som krävs för effektivisering
 • Undersöka vilka tekniska parametrar som påverkar produktivitet
 • Föreslå arbetssätt för hur man ska lokalisera slöseri och störningar
 • Föreslå och prioritera inom ramen för exjobbet
 • Beskriva fördelar, nackdelar för metoden
 • Utbildning/linje/inriktning

  Civilingenjör med inriktning mot maskinteknik eller produktion

  Antal studenter: 2 st

  Start för exjobb: VT/HT 2019/20

  Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

  Kontaktpersoner 

  Erik Åström, erik.x.astrom@scania.com, 0700883293

  Ansökan

  Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen

  2019-11-24.

   

  Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

  Aktuellt inom