Vinnarna när EU delar ut nya utsläppsrätter

2012-04-20 12:53  

Vissa branscher inom svensk industri gynnas av EU-reglerna i nästa period i handeln med utsläppsrätter. Det uppger man på Naturvårdsverket.

– Vissa branscher får definitivt en gynnsam tilldelning. Den innebär att de kommer att få överskott och kunna sälja utsläppsrätter och därmed få extra intäkter, säger Viktor Jonsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Orsaken är att de nya tilldelningsreglerna i den kommande handelsperioden, 2013–2020, baseras på vissa utgångsvärden eller ”riktmärken”.

För värmeproducenter utgår de exempelvis från förbränning av fossil naturgas, men många svenska värmeproducenter eldar med biobränsle, som bokförs som nollutsläpp.

Naturvårdsverket fattar individuella tilldelningsbeslut för varje svenskt företag som omfattas av handelssystemet.

Enligt myndighetens preliminära tilldelningsförslag, som EU-kommissionen nu granskar, föreslås de svenska företagen få en gratis tilldelning på 30,2 miljoner utsläppsrätter år 2013. Varje rätt motsvarar frigörande av ett ton koldioxid eller andra växthusgaser. Siffran kan jämföras med de 23,5 miljoner utsläppsrätter som beviljades 2010, under den nuvarande handelsperioden (2008–2010). De verkliga koldioxidutsläppen i Sverige 2010 var 22,6 miljoner ton.

Enligt EU:s tilldelningsregler ska antalet svenska rätter sedan skalas ned från 30 miljoner till 24 miljoner till år 2020. Utsläppstaket är satt på EU-nivå.

Bolagen kan köpa sig utsläppsrätter. Många svenska företag har under den nuvarande handelsperioden också kunnat spara in rätter på grund av lågkonjunkturen 2009–2010, som innebar minskade produktionsvolymer.

– Bolagen har visserligen kunnat sälja rätter från sina överskott, men många har också sparat på sig rätter i syfte att använda dem i kommande handeln, säger Viktor Jonsson.

Som exempel nämner han järn- och ­stålindustrin och pappers- och massa­industrin. Från och med 2013 ska, på EU-nivå, cirka 50 procent av rätterna säljas via auktioner. Alla bolag i systemet får köpa, men eftersom ingen gratis tilldelning ges för elproduktion förväntas europeiska elproducenter vara stora köpare.

EU-kommissionen ska godkänna samtliga förslag till gratis tilldelning.

Så funkar EU:s handelssystem

  • EU:s handelsystem med utsläppsrätter omfattar energiintensiv industri och energiproduktion, dock inte vattenkraft och kärnkraft. Från och med 2012 omfattas även flyget. Målet är att minska utsläpp av koldioxid och från och med 2013 även andra växthusgaser, som driver på klimatförändringarna, exempelvis lustgas.

  • Handeln lanserades på prov mellan åren 2005 till 2007. I den nuvarande, andra handelsperioden, 2008 till 2012, är antalet utsläppsrätter i EU lägre än 2005.

  • Den tredje handelsperioden drar i gång 2013 och pågår till 2020. För den gäller nya regler.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt