Startup

Vi söker Sveriges 33 bästa unga teknikbolag

Final-eventet på Epicenter i Stockholm i maj samlade de 33 bolag som tog plats på 33-listan 2019.33-listan samlar bolag från många olika teknikområden, från algodling och cellodling till grafen, drönare och el-båtar.Medarbetare från Swegan kollar in Cakes el-motorcykel. Foto: Tobias Ohls
Final-eventet på Epicenter i Stockholm i maj samlade de 33 bolag som tog plats på 33-listan 2019.33-listan samlar bolag från många olika teknikområden, från algodling och cellodling till grafen, drönare och el-båtar.Medarbetare från Swegan kollar in Cakes el-motorcykel. Foto: Tobias Ohls
Samtliga fotografier Foto: Tobias Ohls
Samtliga fotografier Foto: Tobias Ohls
Foto: Tobias Ohls
Foto: Tobias Ohls

Vilka är Sveriges 33 mest innovativa och lovande unga teknikföretag? Nu öppnar Ny Teknik för nomineringar till 33-listan 2020 – och i år har vi plockat in ett nytt krav.

Publicerad

33-listan är Sveriges äldsta startuplista. Sedan starten 2008 har listan haft som mål att välja ut Sveriges bästa unga teknikbolag.

De mest avgörande för om ett bolag platsar på listan är att det har en egen teknisk innovation, som har en internationell potential och som kan förändra sin bransch.

Bland de företag som har tagit sig in på listan i början av sin startup-resa finns globala succéer som Spotify, Mojang, Yubico, Izettle, Tobii och Midsummer. Ett 30-tal av bolagen på listan sedan 2008 har börsnoterats. Flera har köpts upp av storbolag – senaste exemplet är Quixel, som nyligen köptes av speljätten Epic Games.

Nu drar vi i gång nomineringarna till 33-listan 2020. För att vara aktuell för listan måste ett företag vara:

  • Svenskt
  • Max sju år
  • Onoterat
  • Basera sin verksamhet på en egen teknisk innovation
  • Ha en affärsidé med tydlig internationell potential

Nytt för i år är att vi vill veta hur de nominerade företagen förhåller sig till FN:s hållbarhetsmål.

Det krävs bara en snabb titt på FN:s hållbarhetsmål för att inse vilka stora utmaningar mänskligheten står inför. De sjutton målen omfattar bland annat att avskaffa både fattigdom och hunger, att säkerställa tillgången till rent vatten, att få fram hållbara energikällor och att bekämpa klimatförändringarna.

Det här är utmaningar som måste hanteras på många olika sätt. Genom politiska beslut, genom internationella överenskommelser, genom förändrade levnadsvanor.

Men det är också uppenbart och självklart att nya tekniska innovationer och tillämpningar kommer att vara en väldigt viktig del om mänskligheten ska lyckas.

En del av problemen är orsakade av teknik som över tid visat sig ha negativa konsekvenser, vilka från början inte gick att förutse eller som människor under lång tid valt att blunda för. De tekniska lösningarna måste ersättas av andra sätt att utföra samma uppgifter.

För andra hållbarhetsutmaningar är kopplingen till befintlig teknik inte lika stark, men där kan nya innovationer ändå vara lösningen eller en viktig del av den.

Allt viktigare med hållbarhet

Det här innebär att hållbarhetsmålen också blir allt viktigare för företagens verksamheter. De som utvecklar produkter och tjänster som bidrar till en bättre framtid erbjuder lösningar som marknaden efterfrågar. Och de företag som kan visa hur de jobbar med frågorna internt kommer att få lättare att rekrytera.

När vi på redaktionen satte oss ned och utvärderade 2019 års upplaga av 33-listan och funderade på hur listan kan göras ännu bättre och mer relevant, så lyftes idén om hållbarhetsmålen som ett kompletterande bedömningskriterium.

När vi tittade igenom tidigare års 33-listor såg vi att väldigt många av företagen utan några tveksamheter lever upp till det kravet. För att tala upphandlingsspråk: det är nästan som om FN:s hållbarhetsmål redan varit ett bör-krav för listan.

Varje år skickar ni läsare in flera hundra nomineringar, om bolag som ni varit med och grundat, om bolag där ni jobbar, om bolag där någon ni känner jobbar eller om bolag som ni av andra anledningar känner till.

Tillsammans med de företag vi på redaktionen själva har koll på innebar det att vi inför årets lista gick igenom lite drygt 400 bolag.

I det nomineringsformulär för 33-listan 2020 som går att hitta på nyteknik.se finns i år en fråga om hur företagen jobbar med hållbarhetsmålen. Det kan handla om interna processer eller om den produkt eller tjänst som företaget utvecklar.

Men viktigt att påpeka: du som nominerar måste inte ha utförliga svar på alla de frågor som finns i formuläret. Nomineringarna är en viktig startpunkt, men sedan tar den omfattande researchprocessen som vi på redaktionen utför vid.

Om du känner till ett ungt svenskt företag som baserar sin verksamhet på en egen innovation, men känner dig osäker på just hållbarhetsaspekten – nominera ändå! Tycker vi att företaget verkar intressant tar vi kontakt med vd, grundare, teknikchef eller någon annan som får svara på våra frågor om teknik, affär och – från och med nu – hållbarhetsmålen.

Tidigare har 33-listans fokus varit att hitta svenska startuper med stor internationell affärspotential byggd på en egen teknisk innovation. De ursprungliga kraven har vi inte förändrat.

Från och med 33-listan 2020 måste företagen berätta hur de på ett eller annat sätt bidrar till en bättre värld.

Här kan du nominera bolag till 33-listan 2020:

Tidslinje – viktiga datum

För att få komma med på listan krävs att företaget:

Är baserat på en egen innovation.

Är max sju år, det vill säga startat 2013 eller senare enligt Bolagsverket.

Ej är noterat på någon form av handelsplats.

Ett företag kan vara med på 33-listan max tre gånger.

I nomineringen ska det framgå hur företaget är relevant för FN:s hållbarhetsmål.

Nomineringarna granskas av redaktionen på Ny Teknik som också utser de slutliga vinnarna.

Sista dagen att nominera är 3 februari 2020.

21 november 2019

Nomineringstiden till 33-listan 2020 startar. Här hittar du formuläret. Fårgor? Kontakta oss på redaktionen@nyteknik.se.

3 februari 2020

Sista nomineringsdagen.

3 februari - 31 mars 2020

Ny Tekniks redaktion granskar nominerade bolag, gör egen research och väljer ut de 33 bästa bolagen.

April 2020

Ny Teknik kontaktar bolag som har valts ut, gör intervjuer och reportage.

7 maj 2020

33-listan börjar publiceras på nyteknik.se och, släpps allt eftersom under kommande två veckor.

22 maj 2020

Bilaga med 33-listan ges ut och följer med Ny Teknik nr 21.

28 maj 2020

Final-event för 33-listan.