Varningen: Solceller kan orsaka elchock

2015-01-15 05:30  

Solpaneler fortsätter att producera el och kan orsaka livsfarliga elchocker vid en brand. Nu sprider MSB nya råd till räddningstjänsten.

(Uppdaterad) – Antalet solcellsanläggningar ökar i Sverige och det är inte ovanligt med bränder i takregioner, säger Tore Eriksson på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som kartlagt riskerna tillsammans med Brandskyddsföreningen.

Solceller producerar likström som går i kablar till en växelriktare som kan finnas i en annan ände av fastigheten. Där omvandlas likströmmen till växelström.

Problemet för brandmännen är att solcellerna producerar likström så länge solen lyser även när det brinner. Det hjälper inte att huvudströmbrytaren stängs av, säkringarna går och överspänningsskyddet löser ut – solpanelerna fortsätter att mata ut el ändå.

Om solpanelerna eller elsystemet skadas kan även andra delar av byggnaden blir spänningssatta.

Det innebär att brandmän kan få ström genom kroppen när de lutar en stege mot hängrännan, sprutar släckmedel på takplåten eller sågar upp ett hål i taket och råkar komma åt en dold kabel.

En stor anläggning kan ge en likspänning på 1 000 volt, tillräckligt för att orsaka en livsfarlig elchock. Små installationer på villatak, som kanske bara ger 12 eller 24 volt likspänning, innebär en mycket mindre risk, konstaterar MSB i sin kartläggning.

Sverige har få fall av bränder i solcellsanläggningar. Den enda som Ny Teknik har kunnat hitta inträffade på friidrottsarenan Atleticum i Malmö.

Arenan har solpaneler på taket som kan ge en likspänning på 1000 volt när solen lyser starkt.

Årsproduktionen har varit runt 37 MWh de senaste åren. Men inte i fjol. I början av augusti startade en eldsvåda i elcentralen där växelriktarna finns.

Kraftiga åskväder hade skadat kontakterna, och när solen sedan tittade fram och solcellerna började producera el blev det varmgång. Branden började och räddningstjänsten ryckte ut.

– De spolade vatten på eldhärden för de trodde att spänningen hade brutits med huvudströmbrytaren. Men det var 1 000 volt i kablarna. Som tur var kom ingen till skada, säger Percy Borgström, driftsingenjör på Malmö stad.

Det tog tre månader innan solcellerna togs i drift igen, nu med en ny säkerhetsåtgärd som ska minska riskerna i framtiden.

Det är en så kallad brandmansbrytare, ett nödstopp i brandlarmscentralen som bryter strömmen vid solpanelen uppe på taket.

– Det finns inga krav på sådana här skydd i Sverige. Men vi kommer att installera brandmansskydd på alla våra drygt 30 solcellsanläggningar som exempelvis finns på offentliga byggnader och skolor, säger Percy Borgström.

 

Viktigt att tänka på vid solcellssläckning

  • MSB har tagit fram råd för räddningsinsatser när det brinner i fastigheter med solceller. Några exempel:
  • Om paneler är skadade ska de betraktas som spänningssatta. Det gäller även stativ och ledande byggnadsdelar.
  • Rör aldrig elektriskt ledande byggnadsdelar som är i kontakt med skadade delar av solcellssystemet. Tänk på att plåttak är att betrakta som strömförande om det finns skador på anläggningen.
  • Använd aldrig metoder som skadar solpanelerna om de är oskadade.
  • De här råden gäller även nattetid eftersom det råder delade meningar om huruvida strålkastare kan få solcellerna att generera farliga strömmar.

Charlotta von Schultz

Mer om: Solceller

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer