”Värna svensk elektronik i världsklass”

2013-06-24 07:13  

DEBATT - INFÖR ALMEDALEN. Vi behöver smartare elektroniksystem som förbättrar produkter och sparar energi. Utan en svensk FoU-satsning på kärnteknologierna, befarar vi att svensk industri förlorar konkurrenskraft, exportintäkter och arbetstillfällen, skriver bland andra Åke Svensson, Leif Ljungqvist, Maria Månsson, Herbert Zirath och Pierre-Yves Fonjallaz.

Elektronikens utveckling saknar motstycke. Bättre, billigare, snabbare, mindre – allt går i en hisnande fart. För industriella svenska flaggskepp, inom exempelvis automation, telekom, Life Science, hushållsprodukter och fordon, är inbyggda elektroniksystem helt oumbärliga.

Smartare elektroniksystem skapar inte bara mervärden genom nya produkter och nya funktioner i produkter, utan även i själva produktionsprocessen. Fotonik för sensorer och kommunikation, sensorer för effektiv energianvändning och medicinsk teknik, kraftelektronik för elfordon och lokal energiproduktion – detta är bara några exempel på hur industrin nyttjar, och behöver, elektroniksystem.

Intelligent styrning kan minska energiförbrukningen, men elektroniken i sig förbrukar också energi. Vi måste därför också utveckla energieffektiv hårdvara för att kunna möta den kommunikationsexplosion som vi ser öka exponentiellt. Ytterligare ett skäl att satsa på elektroniksystem är globala, växande, behov av gröna tekniker.

Nyligen drog EU-kommissionär Neelie Kroes samma slutsats och föreslog större och mer samordnade europeiska investeringar i forskning, utveckling och innovationer inom elektronikkomponenter och system. Men hur ska vi kunna säkra att dessa investeringar kommer svensk forskning och industri till gagn? Och vilka ska förse Sverige med de elektroniksystem vi behöver?

”Smartare elektroniksystem för Sverige” är namnet på den forsknings- och innovationsagenda som arbetar för att elektroniksystem ska bli ett strategiskt område för svensk industri med start våren 2014. I bred samverkan - branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet - har vi kartlagt hur elektronikindustrin mår och går. Hittills har vi kunnat konstatera att svensk elektronikindustri är;

Stor: Sverige har över 3 600 elektronikföretag som omsätter 153 Mrd kr och sysselsätter nära 50 000 anställda. Adderar vi företag där elektroniken är en helt avgörande beståndsdel i den egna produkten, når vi en samlad omsättning på över 1 000 Mrd kr (2011) och över 300 000 anställda.

En tillväxtmotor: Omsättningen har ökat med 66 procent sedan 2002 och industrin utgör dessutom en hävstång för annan industri som t ex fordon, medicinsk teknik, telekom, energi, automation och produktion (se fig)

Effektiv: Våra 3 600 elektronikföretag har ökat sitt förädlingsvärde med 90 procent de senaste 10 åren.

Exporterande: Elektronikindustrin är därtill en stor exportindustri. Enligt SCB utgör elektronik/telekom en lika stor exportvara, 11 procent, av den samlade svenska exporten (lika stor som skogsvaror).

Men…

Elektronikindustrin står inför utmaningar och har behov av utveckling av affärer, produkter, produktionssätt och processer. Avgörande framtidsfrågor är kompetensutveckling och kompetensförsörjning, ledarskap och innovationskraft.

Närhet till underleverantörer och FoU-partners pekas ut som centralt i våra enkäter och vi befarar därför att risken för flytt utomlands ökar om ekosystemet - värdekedjan från forskning till marknad - brister eller om kompetens och/eller tekniska lösningar inte finns att tillgå på hemmaplan. Vi vill därför etablera smartare elektroniksystem som ett strategiskt innovationsområde som möjliggör:

  • Centra för forskning och utveckling av innovativa, smartare, elektroniksystem i öppen branschsamverkan. Identifiera nyckelområden. Utveckla teknologier och kompetenser inom t ex produktionsteknik. Överbrygga gapet mellan forskning och marknad och skapa förutsättningar för en avancerad svensk tillverkningsindustri.
  • En dedicerad satsning på möjliggörande teknologier (Key Enabling Technologies) för att stärka de högteknologiska spetskompetenser där Sverige redan har tätposition.
  • Stöd att hitta FoU-finansiering, t ex EU-medel, till såväl företag som forsknings- och innovationsaktörer. Förmedla kontakter med entreprenörer och starta mentorsprogram.
  • Kompetensförsörjning - satsningar på fortbildning och kompetensutveckling. Verka för ökad rörlighet mellan företag och akademi eller institut, exempelvis via Industriforskarskolor och kompetensöverföringsprogram. Öka kvalitet och attraktionskraften på tekniska utbildningar.

Svensk industri är ryggraden i den svenska ekonomin, för en hållbar tillväxt och en tryggad välfärd. Elektronikindustrin stärker dessutom konkurrenskraften för stora delar av övrig industri. En satsning på ett strategiskt innovationsområde inom elektroniksystem är därmed en satsning på hela Sverige AB.

Det finns ett land som tillhör världseliten inom elektronikutvecklingen och det är Sverige. Men hur länge?

Gruppen Smartare Elektroniksystem för Sverige:

Leif Ljungqvist, Vd Acreo Swedish ICT

Maria Månsson, Ordf. Branschorganisationen Svensk Elektronik

Herbert Zirath, professor Chalmers

Staffan Norrga, lektor, KTH

Jerker Delsing, professor LTU

Dag Jungenfeldt, Vd Medfield Diagnostics AB

Pierre-Yves Fonjallaz, grundare PhotonicSweden

Dag Andersson, stf Avdelningschef Materialapplikationer, Swerea IVF

Åke Svensson, Vd Teknikföretagen

Bo Wass, Vd Autoliv Electronics

Tomas Lagerberg, chef automationsforskning, ABB Sverige

*Med elektroniksystem avses här elektronik, mikromekanik och optik/fotonik.

Läs mer om seminariet

Agendan kommer att presenteras och diskuteras på Swedish ICTs och Teknikföretagens seminarium ”Sverige är världsbäst på IKT! Är vi?”

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer