Utsläppen sjunker, men inte tillväxten

2015-12-09 10:44  

#6 KLIMATBLOGGEN. I år har de globala utsläppen av koldioxid minskat en aning, cirka 0,6 procent. Det anmärkningsvärda är att världsekonomin samtidigt har vuxit med 3 procent.

Det ”normala” är att utsläppen av växthusgaser ökar med 2-3 procent om året. Kan det vara ett trendskifte i sikte, att ekonomisk tillväxt inte längre måste medföra ökade utsläpp? Att tillväxten börjar frikopplas beroendet av fossil energi?

Frikoppling, ”decoupling”, är den förebild rika länder vill visa för utvecklingsländer som hett åtrår en starkare ekonomi. ”Se här det går att få det bättre utan att behöva brassa på med massa fossila bränslen”. Det skulle kanske vara ett sätt att locka in dem i ett globalt.

Minskningen beror framför allt på att Kina använder allt mindre kol, och följer därmed sin plan att öka användningen av kärnkraft plus att satsa massivt på förnybar energi. Dessutom har landets tillverknings- och exportindustri bromsat in. Kinas utsläpp från fossila bränslen sjönk med 2 procent jämfört med 2013. Det har inte hänt sedan 2001.

Studien som analyserar de minskande utsläppen publiceras i tidskriften Nature Climate Change och har presenterats vid klimatkonferensen i Paris.

Den intressanta frågan nu är om tillväxten av förnybara energislag är tillräckligt snabb för att ersätta kolanvändningen på andra håll, sade där professor Corinne LeQuere vid universitetet i East Anglia, som har lett studien.

Enligt samma studie ökade utsläppen med ungefär lika mycket, 0,6 procent, förra året.

Men enligt siffror, från Internationella energiorganet, IEA, ökade utsläppen inte i fjol heller, trots att världsekonomin även då växte med 3 procent.

Det har visserligen förekommit dippar i utsläppskurvorna tidigare, men de har berott på lågkonjunktur – år 1980, 1992 och 2009.

De totala utsläppen i fjol blev ungefär lika stora som året innan – 32,3 miljarder ton. Och de kommer åter att gå upp när stora tillväxtländer som Indien, Brasilien och Sydafrika tar fart, eftersom kol är den dominerande energikällan där, påpekade professor Corinne LeQuere.

Men de uteblivna utsläppsökningarna är ändå intressanta.

Även EU uppvisar en frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp. Förra året ökade bnp 1,4 procent och koldioxidutsläppen sjönk med 6 procent. Det kan mycket väl vara unionens energikrav på såväl hushållsapparater som personbilar som ger utslag i statistiken.

Svenska företag ligger långt framme i internationella jämförelser. Redan på 1990-talet ersattes oljan i fjärrvärmesystemen med biobränsle vilket var början på denna frikoppling. Numera är frikopplingen i Sverige ett faktum. Trenden har förstärkts i takt med att tjänstesektorn har ökat samtidigt som produktionen av varor har minskat i Sverige.

En annan förändring under senare tid är att många OECD-länder har bytt ut kol mot naturgas. Skiftet är väldigt tydligt i USA där den massiva utvinningen av skiffergas har minskat landets koldioxidutsläpp markant. Skiffergasen är en anledning till att USA i höstas offentliggjorde ett större åtagande än tidigare för att minska sina koldioxidutsläpp.

Naturgas är förvisso också ett fossilt bränsle, som kol och olja. Men det ger ungefär hälften så stora koldioxidutsläpp, vilket beror på de olika ämnenas kemiska sammansättning.

Det är anmärkningsvärt att frikopplingen mellan utsläpp och tillväxt sker utan att något klimatavtal finns på plats. Och att det nu händer på riktigt kan underlätta för fler länder att våga skriva under ett klimatavtal i Paris.

  

Läs fler delar av Klimatbloggen här:

Läs mer: Vem blir energiteknikens superentreprenör?

Läs mer: USA:s tröga klimatpolitik var inte alltid så usel

Läs mer: Förvirrat om Kinas utsläpp

Läs mer: Tekniken som minskar klimatutsläppen

Läs mer: Klimatforskare hör till dem som flyger mest

Läs mer: Konferensens sista suck. Eller?

Läs mer: Klimatavtalet är starten på nya investeringar

Läs mer: Fiaskot i Köpenhamn blev succé i Paris

Susanna Baltscheffsky

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer