Trafikverket säger ja till 750 meter långa godståg

2015-08-27 13:51  
Kan man köra med längre tåg än 630 meter kan godskostnaderna bli 10-20 procent billigare, beräknar Trafikverket. Foto: TT

Längre och tyngre godståg går att köra i delar av det svenska järnvägsnätet. Med vissa anpassningar behövs, uppger Trafikverket.

I en rapport som är på väg att lämnas till regeringen drar Trafikverket slutsatsen att det går att använda längre tåg på flera sträckor än i dag främst i södra Sverige. Men i andra delar av Sverige, med undantag för Malmbanan i norr, är möjligheterna starkt begränsade, enligt myndigheten.

- Särskilt lovande verkar tringeln Hallsberg-Malmö-Göteborg vara, säger projektledaren Anders Ekmark, på Trafikverket.

Orsaken är att dessa sträckor har många dubbelspår, så att tåg som kör åt motsatt håll kan mötas.

Kan man köra med längre tåg än 630 meter kan godskostnaderna bli 10-20 procent billigare, beräknar Trafikverket.

Men många tåg som trafikerar svenska spår når i dag inte över 630 meter. Inom EU-hoppas man att medlemstaterna ska köra tåg på 740 meter.

Men ska det vara möjligt att köra med sådana tåg i Sverige behöver man bygga om många nya mötesplatser.

Trafikverket har sedan 90-talet byggt nya mötesplatser för att klara tåg på 750 meter, ett eget mål. Men förutom nya linjer som Botniabanan, är det få sådana mötesstationer som klarar 750 meter långa tåg, visar rapporten.

Enstaka tåg på 750 meter kan redan i dag trafikera sträckan, och när Hallandsåstunneln öppnar, och fler förbispår är byggda, kan fler dagliga tåg på 730 meter passera.

Mellan Malmö och Tyskland diskuteras också tåg som är 835 meter långa, en längd som är vanlig på andra sidan Öresund.

För att kunna köra med fler tåg på uppåt 750 meter, måste bromstalstabeller som lokförarna använder anpassas, eftersom långa tågen behöver ökade bromssträckor. Dessutom måste signalsystemen anpassas så att föraren exempelvis i god tid kan få en försignal om att det snart kommer en bromssignal - och kan bromsa i tid.

Redan i dag trafikerar tåg med tyngre godslaster än det normala 22, 5 tons axellast, banor i Sverige. Särskilt i Norrland, där de transporterar malm, tillåts ofta 25 ton axellast. Bara på Malmbanan är det tillåtet att köra med 30 ton i axellast.

Men mer än 25 ton i axellast behövs inte, enligt utredarna, för att täcka dagens behov.

Anders Ekmark påpekar att rapporten är en nulägesbild av vad man kan åstadkomma med mindre åtgärder.

När det gäller större godstågs slitage på banorna ska Trafikverket studera det djupare när utredningen tas vidare i höst.

Bakgrunden till att myndigheten fick i uppdraget att utreda längre och tyngre tågtrafik, är ambition inom EU och regeringen att öka andelen godstransporter med tåg.

I mitten av april uppdrog regeringen därför åt Trafikverket att utreda om det är möjligt att använda längre och tyngre tåg - i dagens bannät - om än kanske med hjälp av vissa, mindre investeringar (åtgärder under 50 miljoner kronor).

Syftet var att granska om sådana åtgärder är kostnadseffektiva - och i linje med samhällsnyttan.

 

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

 

 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt