Tietokunder hänvisade till Facebook och Twitter

2011-11-29 10:09  

It-leverantören Tieto:s kunder tvingas till olika tillfälliga kreativa lösningar för att nå ut till sina kunder och användare. Problemen eskalerar bland de drabbade företagen.

Nacka kommun som drabbats av Tietos driftproblem tvingas hänvisa kommuninvånarna och övriga intresserade till Facebook. Kommunen meddelar också att det inte går att skicka e-post till kommunen. Man räknar inte med att Tieto löser driftsstörningarna idag heller. Problemen hos kommunens it-leverantör gör att hemsidan inte förväntas fungera.

Stockholms Stad e-tjänster har också drabbats. Bland annat berörs e-tjänsterna Söka jobb, Anordnarwebben, Min barnomsorg, Ansökan om förskola samt Skolwebben. Bolaget väljer även de att använda social medier för att nå ut till sina kunder. Stockholms stad uppdaterar löpande information på stadens twitter,

En annan kund som drabbats är Vetenskapsrådet som tillfälligt löst problemet med en temporär hemsida/blogg hos Worldpress. Bolaget skriver där att man inte förväntar att normal drift sker förrän tidigast på fredag. Det innebär en vecka efter driftsproblemen började hos leverantören Tieto.

Bilprovningens hemsida fungerar, men bolaget tvingas hanterar all kontrollbesiktning utan it-stöd. För tillfället går inte att registreringsbesikta fordon och tidsbokning via internetbokning eller telefon är ur funktion. Bolaget tror inte på någon lösning inom kort, utan meddelar sina kunder att driftsproblemen lär fortsätta ytterligare några dagar.

Statliga SBAB är också drabbade och meddelar att vissa av bankens tjänster på sbab.se inte fungerar och ber kunder i stället kontakta banken via telefon.

Apoteket kan inte ta emot e-recept och bolaget meddelar att det kan vara problem att hämta ut läkemedel på flera av apoteken. På de drabbade apoteken finns det manuella rutiner för receptexpediering, men bolaget meddelar att det tar längre tid än normalt att få ut sina receptläkemedel.

Statliga Apoteket sålde ifjol ut flera hundra apotek till fyra konkurrenter. Ingen av konkurrenterna har problem eftersom de inte använder Tieto för sin it-drift. På olika social medier tipsar kunder varandra om att istället för använda Apoteket AB:s butiker gå till konkurrenterna.  

Tietos myndighetskunder

Listan över Tietos svenska myndighetskunder är lång. Sajten Govdata.se hämtar in rådata över fakturor till svenska offentliga institutioner. Bland Tietos kunder återfinns en rad känsliga myndigheter. Huruvida de drabbats av Tietos hårdvarufel och driftsstopp har Tieto med hänvisning till kundsekretess valt att inte svara på.

Tieto Sweden AB:
Arbetsmarknadsverket

Banverket

Ekonomistyrningsverket

Försvarsmakten

Göteborgs universitet

Karolinska institutet

Kriminalvården

Luleå tekniska universitet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Polisorganisationen

Post- och telestyrelsen

Tietoenator technology AB:

Kriminalvården

Linköpings universitet

Tietoenator Tech AB:

Försvarets materielverk

Försvarsmakten

Skatteverket

Totalförsvarets forskningsinstitut

Tietoenator Telecom & Media AB:

Arbetsmiljöverket

Centrala studiestödsnämnden

Kungliga tekniska högskolan

Lantmäteriverket

Linköpings universitet

Lunds universitet

Naturvårdsverket

Regeringskansliet

Riksförsäkringsverket

SMHI

Skatteverket

Tietoenator R&D Services AB:

Banverket

Försvarets materielverk

Försvarsmakten

Karlstads universitet

Luftfartsverket, affärsverk

Luleå tekniska universitet

Polisorganisationen

SMHI

Skatteverket

Statistiska centralbyrån

Totalförsvarets forskningsinstitut

Tietoenator Trigon AB:

Arbetsmarknadsverket

Luleå tekniska universitet

Länsstyrelsen i Skåne län

Tietoenator GM & R AB

Försvarsmakten

Högskolan i Kalmar

Karlstads universitet

Karolinska institutet

Lunds universitet

Malmö Högskola

Socialstyrelsen

Tietoenator Forest & Energy:

Arbetsmarknadsverket

Banverket

Ekonomistyrningsverket

Försvarsmakten

Försäkringskassan

Högskolan i Gävle

Kriminalvården

Linköpings universitet

Luftfartsverket, affärsverk

Lunds universitet

Lärarhögskolan i Stockholm

Svenska Kraftnät

SMHI

Tieto Sweden Healthcare & Welfare:

Centrala studiestödsnämnden

Försvarsmakten

Göteborgs universitet

Karlstads universitet

Karolinska institutet

Kriminalvården

Luftfartsverket, affärsverk

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

Malmö Högskola

Stockholms universitet

Tietoenator Media Systems AB:

Linköpings universitet

Lunds universitet

Regeringskansliet

Totalförsvarets forskningsinstitut

Vägverket

samt det som uppgivits som

"Okänd myndighet"

Källa: Govdata.se

Jonas Karström

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer