Teknikutbildningarna som får underkänt

2013-10-30 09:45  
Högskolan i Halmstad har flest underkända utbildningar med 13 stycken. Mälardalens Högskola har nio och KTH åtta.

En tredjedel av teknik- och ingenjörsutbildningarna håller inte måttet. Det konstaterar Universitetskanslersämbetet i den hittills största granskningen av utbildningarnas kvalitet.

Universitetskanslersämbetet har granskat kvaliteten på drygt 360 teknik- och ingenjörsutbildningar. Närmare en tredjedel, 110 stycken, får betyget "bristande kvalitet".

Universiteten och högskolorna som berörs får nu ett år på sig att åtgärda bristerna, annars förlorar de sina examenstillstånd.

Det är framförallt högskoleingenjörsutbildningar som inte håller måttet. Av 94 granskade utbildningar har 25 stora brister.

Även kandidat-, magister- och masterutbildningar som leder till en generell examen inom teknik, når i många fall inte upp till kvalitetskraven. Här får 73 av 190 utbildningar ”bristande kvalitet”.

De högskolor som har flest underkända utbildningar är Högskolan i Halmstad där 13 stycken får betyget ”bristande kvalitet”. Mälardalens Högskola har nio. KTH, Mitthögskolan och Högskolan i Borås har åtta vardera.

Veronica Gaspes, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden vid Högskolan i Halmstad säger att antalet utbildningar nu ska minskas.

– Vi måste anpassa högskolans utbud av utbildningar till det vi klarar av. Det pågår redan vid lärosätet ett arbete för att minska utbudet av kurser och program; utvärderingen visar att detta är nödvändigt och måste fortsätta.

Hon understryker samtidigt att alla aspekter av utbildningarna inte ingår i utvärderingen.

– Vi har exempelvis fått utmärkelsen Bäst på samverkan av Svenskt Näringsliv. Våra ingenjörsstudenter står sig bra i nationella och internationella tävlingar: flera studenter har vunnit Embedded Award, vi har kommit före andra svenska lärosäten i holländska Grand Cooperative Driving Challenge och vi har studenter i finalen för Teknik-SM, säger hon.

Civilingenjörsutbildningarna kommer bäst ut i utvärderingen. Av de 78 civilingenjörsutbildningarna får en fjärdedel det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”. Nio utbildningar får ”bristande kvalitet”.

Det är civilingenjörsutbildningarna inom:

  • Datateknik på KTH och Lunds universitet

  • Informationsteknologi på Uppsala universitet

  • Elektroteknik på Lunds universitet

  • Energiteknik på Umeå universitet

  • Industriell ekonomi på Karlstads universitet

  • Teknisk fysik på Lunds universitet

  • Teknisk design på Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet

Chalmers sticker ut i granskningen enligt Universitetskanslersämbetet genom att ingen av civilingenjörsutbildningarna har bristande kvalitet och endast två av övriga teknikutbildningar.

Drygt 200 bedömare och experter har deltagit i granskningen där bland annat 4000 examensarbeten ingår.

I en debattartikel i Göteborgs-Posten skriver Universitetskanslersämbetets bedömargrupp att en orsak till att så många utbildningar får underkänt är att teknik som begrepp fått en alltför bred tolkning.

"I en del utbildningar som granskats är de teknikrelaterade kurserna så begränsade att vi frågar oss varför lärosätet överhuvudtaget valt att utbildningen ska tillhöra det tekniskt-naturvetenskapliga området", skriver de i debattartikeln.

Andra vanliga brister är att etiska och samhälleliga perspektiv inte får tillräckligt stort genomslag samt att ex-jobben har för svag vetenskaplig förankring.

– Efterfrågan på ingenjörer är mycket stor i dag och många av studenternas examensarbeten görs dessutom i samarbete med företag. De utbildningar som vi gett omdömet "bristande kvalitet" har ofta haft för svag vetenskaplig förankring. Akademins krav på utbildningarna stämmer inte alltid överens med företagens krav och förväntningar. Detta behöver hanteras bättre än i dag, säger universitetskansler Lars Haikola.

Bedömningen av samtliga ingenjörsutbildningar finns här.

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt