Sverige blåser förbi Danmark

2015-09-08 15:00  

Sverige har gått om vindkraftslandet Danmark när det gäller att producera mest el från vindkraft. Men nu bromsar investeringarna i nya snurror in.

Under årets första sex månader producerade svenska vindkraftverk 8,5 TWh el, ett nytt rekord. Det är 18 procent mer än de 7,2 TWh som vindkraftverken i Danmark gav under samma period. Därmed fick Sverige första gången mer el från vindkraft än vindkraftspionjären Danmark mätt under ett halvår.

– Räknat i installerad vindkraftseffekt gick Sverige om Danmark redan i fjol, och det är den effektskillnaden som nu syns i produktionen, säger Charlotte Unger, vd på branschorganisationen Svensk Vindenergi, som tagit fram statistiken.

Under 2014 byggdes den svenska vindkraften ut med 1 050 nya MW, och den totala installerade effekten var 5,4 GW vid årsskiftet.

I Danmark byggdes vindkraften ut kraftigt på 1980- och 1990-talet, och landet blev en stor vindkraftsnation. Men på senare år har utbyggnadstakten mattats av, och vid årsskiftet uppgick den totala danska kapaciteten till 4,8 GW.

Även i Sverige bromsar investeringarna i ny vindkraft. Charlotte Unger pekar på två orsaker till att investeringsviljan kommit av sig. Det första är dålig lönsamhet eftersom elpriset är lägre än produktionskostnaden.

– Vindkraftsbolagen får ungefär 35 öre per kWh inklusive elcertifikat, medan produktionskostnaden ligger runt 50 till 60 öre per kWh, säger hon.

Det finns dessutom en osäkerhet om styrmedel.

– Dagens system med elcertifikat gäller till år 2020, och det är oklart hur det ekonomiska stödsystemet kommer att se ut efter det. Det skapar en oro på marknaden, säger Charlotte Unger.

Sverige och Norge har som mål att de båda länderna sammanlagt ska öka sin årliga elproduktion från förnybara energikällor med 26,4 TWh räknat från 2012 till 2020. Det målet väntas den svenska riksdagen höja till 28,4 TWh i oktober.

I så fall väntas vindkraftens andel av elanvändningen i Sverige nå omkring 15 procent år 2020, enligt Svensk Vindenergi. Samtidigt konstaterar Charlotte Unger att endast 10,3 TWh av detta hade byggts ut vid årsskiftet, samtidigt som investeringarna nu krymper.

Är det realistiskt att nå målet?

– Det finns en oro såklart. Men vi avvaktar riksdagsbeslutet, som vi bedömer kommer att få en positiv effekt på marknaden, säger hon.

Här leder Danmark fortfarande

Räknat i andel av den totala elförsörjningen leder Danmark fortfarande stort. Där stod vindsnurrorna för 39,2 procent av landets totala elanvändning under det första halvåret, medan de svenska vindkraftverken stod för 12,0 procent av det svenska elbehovet.

Danmark har dessutom satt mer ambitiösa mål för sin vindkraft: den ska stå för hälften av landets elproduktion år 2020.

Charlotta von Schultz

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer