Svenskt biobränsle kan tiofaldigas

2013-07-29 13:01  

En tredjedel av all bensin och diesel som används i Sverige skulle kunna ersättas med inhemska biodrivmedel, enligt en ny rapport.

I dag tillverkas drygt 3 terawattimmar biodrivmedel i Sverige varje år, däribland etanol, biodiesel och metan. Den volymen skulle närapå kunna tiofaldigas, till 25-30 terawattimmar, utan att konkurrera med skogs- och jordbruket. Det skriver en grupp svenska energi- och miljöforskare i rapporten ”Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel”.

Om ökningen blev verklighet så skulle ungefär en tredjedel av den bensin och diesel som tankas i landet kunna ersättas av inhemska biobränslen. Enligt forskarna är den största potentiella energikällan restprodukter från skogsindustrin: grenar och toppar, stubbar och klena stammar. Även jordbruket skulle kunna bidra. Dels med skörderester, dels om man odlar energigrödor på mark som inte används för att odla mat eller foder.

Vilket biodrivmedel är bäst för miljön då? Det går inte att svara på rakt av, enligt forskarna.

-Nej, våra analyser visar att variationerna inom ett drivmedel kan vara större än skillnaderna mellan två olika. Mer avgörande är det vi kallar produktionssystemet, alltså vilka råvaror som utnyttjas, var de produceras och i vilka volymer, vad marken annars skulle kunna användas till, tillverkningsmetoder och hur biprodukter tas omhand, säger Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola och en av rapportförfattarna, i ett uttalande.

Därför tycker han inte att vissa enskilda biobränslen bör gynnas av staten. Istället ska stödet gå till den produktion som uppfyller miljökraven och minskar växthusgaserna mest.

Priset då? Många biobränsleförespråkare hoppas att framtida storskaliga produktionsanläggningar ska ge rejäla prissänkningar på exempelvis etanol, metan och dimetyleter, DME.

Men de förhoppningarna kan komma på skam, enligt forskarna som även analyserat hur kostnaden på biodrivmedel kan utvecklas. Deras slutsats är att kostnaderna kommer att ligga kvar på dagens nivå, bland annat eftersom priset på biomassa har gått upp. Men att investera i stora anläggningar är rätt ändå eftersom de kan minska utsläppen av växthusgaser kraftigt.

Rapporten bildar underlag till regeringens utredning om hur Sverige ska kunna uppnå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

Läs hela rapporten här.

Charlotta von Schultz

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer