Svenska reaktorer står stilla mer än de finska

2015-02-02 05:30  

2014 blev ett svagt år för svensk kärnkraft för sjunde året i rad – både för produktionen och för stopptiderna. De svenska reaktorerna stod stilla en fjärdedel av tiden, mot bara 10 procent i Finland och USA.

Om svensk kärnkraft gått för fullt hela 2014 skulle den gett 83 TWh, men det blev alltså bara 62,2 TWh, eller 75 procents tillgänglighet. Det är en försämring från 78 procent 2013, vilket då placerade Sverige på plats 23 av världens 31 kärnkraftsländer, enligt FN:s atomenergiorgan IAEA.

Inga reaktorer kan vara i gång 100 procent av tiden. De måste stoppas för bränslebyte och planerat underhåll. Ibland stoppas de också för oväntade fel.

I Finland var tillgängligheten 93,5 procent under 2013. USA, Tyskland, Kina och Taiwan låg alla kring 90 procent. Så är det år efter år.

Stoppen i dessa länder är för det mesta planerade och korta.

Sverige har inte nått upp till 80 procent sedan 2007.

Från kärnkraftindustrins sida hävdas att detta beror på den politiska osäkerhet som rått kring kärnkraften ända sedan folkomröstningen om kärnkraft 1980 och den så kallade tankeförbudslagen som förbjöd konstruktion av nya reaktorer.

– Det fanns inga skäl att investera mer pengar än nöden krävde, säger Magnus Thorstensson på Svensk Energi.

– Detta har dels inneburit att moderniseringsarbetet vid svenska kärnkraftsanläggningar i många fall blivit eftersatt och att det avhjälpande underhållet i stället satts i fokus, en verksamhet som ofta är mer omfattande och tidskrävande än det förebyggande, skriver Oskarshamns ägare OKG på sin hemsida.

Det är framför allt de fyra äldsta reaktorerna som haft mycket stopptid 2014 och tidigare: Oskarshamn 1 och 2 och Ringhals 1 och 2.

• Ringhals 1 stod tre månader under sommaren.

• Ringhals 2 är nere sedan i augusti 2013 och planeras nu tas i drift först i slutet av november i år. Återstart har fördröjts på grund av läckage i inneslutningsplåt.

• Oskarshamn 1, som stod stilla nästan hela 2012 och 2013 har gått bra 2014, men inte på riktigt full effekt på grund av turbinproblem.

• Oskarshamn 2 har stått stilla hela 2014 för säkerhetsupprustning. Den ska återstarta 1 september 2015.

Men även Oskarshamn 3 gick med sänkt effekt under våren och hade ett extra långt sommarstopp. Sedan dess har reaktorn gått utan större problem.

Forsmark slog produktionsrekord 2014 och kom upp till nästan 90 procents tillgänglighet. Forsmark har även tidigare haft goda siffror.

Forsmark är det yngsta kärnkraftverket. Alla tre blocken är Aseas kokarreaktorer av den modernare sorten. Både Ringhals och Oskarshamn har tre vitt skilda konstruktioner, och där finns också de fyra först byggda reaktorerna.

Clas-Inge Andersson, Forsmark, förklarar det goda resultatet:

– Vi har gjort ett antal investeringar de senaste åren, och de är nu på plats.Följ Ny Teknik på Facebook!

Fredrik Lundberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer