Miljö

Sortering av svarta plastförpackningar är förgäves

Maria Smith, chef för hållbarhetsstrategi på Ica, berättar att svarta plastförpackningar kött nu ersätts av en ny typ som både bevarar maten bättre och är återvinningsbar. Foto: Hanna Franzén / TT
Maria Smith, chef för hållbarhetsstrategi på Ica, berättar att svarta plastförpackningar kött nu ersätts av en ny typ som både bevarar maten bättre och är återvinningsbar. Foto: Hanna Franzén / TT

Sortera, skölja, lagra och kånka – sopsorteringen tar stor plats både i våra liv och i våra hem. Men visste du att en stor del av förpackningarna som du trodde blir till ny plast i själva verket bränns? Här är förpackningarnas svarta lista – fulplasten som inte kan återvinnas.

Publicerad

Genomskinligt det nya svarta

Varför de svarta förpackningarna över huvud taget finns vet ingen säkert längre. Kanske beror det på att maten ser läckrare ut mot svart — det blir snygga kontraster, och så syns inte kladd och äcklig köttsaft lika tydligt. Men nu ska svartplasten bort, fast det kan ta lite tid, berättar Maria Smith, chef för hållbarhetsstrategi på Ica.

– Vi går över till genomskinlig plast i stället för svart på våra egna varumärken nu. Vi började förra året, och vi ställer också krav på våra egna leverantörer. Men hela branschen genomför också förändringar. 2022 ska all plast vara materialåtervinningsbar, och 2030 ska den vara fossilfri eller gjord av återvunnen plast, berättar hon.

Optisk sortering

Orsaken till att de svarta plastförpackningarna inte kan återvinnas är de optiska läsmaskinerna.

– Tekniken är beroende av strålningsvåglängd, och här fungerar inte svart, berättar Maria Smith.

Sorteringsmaskinerna jobbar med tryckluft, och blåser iväg olika färger och material åt olika håll. Men det svarta far alltså ned i brännlådan.

Då har plastskräpet också rest en bra bit extra. I dag finns bara en plastsorteringsanläggning i Sverige, som klarar ungefär hälften av vårt plastskräp. Resten körs med bil till Tyskland där det finns fler industrier. Men i slutet av året öppnar en ny stor fabrik i Motala, som både har bättre teknik och kapacitet för hela Sveriges plastförpackningar.

Producenternas kunskap brister

Ännu är kunskapen om återvinning av plast för låg, enligt FTI, Förpacknings- och tidningsinsamling. Det är inte av illvilja eller nonchalans de gör sina svarta förpackningar, utan av bristande kunskap om återvinningsprocessen.

Därför har FTI gett ut en manual, där de får veta mer om återvinning och förpackningsdesign ur materialåtervinningssynpunkt.

Där står att det första de bör göra att slopa det svarta.

Plasten görs av olja

Plast är ett samlingsnamn för en mängd olika material. Men de flesta görs av fossil olja, vilket gör att en förpackning som inte återanvänds innebär att klimatet påverkas och jordens resurser förbrukas.

För att göra ett kilo plast går det åt två kilo olja, enligt FTI. Av världens oljekonsumtion går fyra procent åt till plasttillverkning, och en stor del av plasten blir till förpackningar. I EU rör det sig om 40 procent av plasttillverkningen.

Nu ska sägas att de flesta förpackningar som blåses åt sidan på grund av att de inte kan bli till ny plast ändå blir till energi.

– Men det är ett slöseri. Vi måste återvinna mer material, säger Maria Smith.

Återvunnen plast förbjuden för livsmedel

Ännu får man inte använda återvunnen plast i livsmedelsförpackningar, berättar Maria Smith.

– Det är av säkerhetsskäl. Det kan finnas föroreningar av olika slag i den. Men återvunnen plast används till exempel till rengöringsmedel och annat kemtekniskt.

På sikt, målet är satt till 2030, ska alla förpackningar göras av återvunnen plast eller fossilfri plast.

– Det är en utmaning. Men vi får hoppas att det går att hitta metoder för att rena plasten.

Värdefull resurs

Ännu är det svårt för plaståtervinningsföretagen att hitta avsättning för vissa av återvinningsplasterna. Till exempel är det enligt FTI, svårt att få avsättning för PVC-plast och vissa sorters återvunnen plast av plastfilm.

För nedbrytbar plast saknas i dag teknik för återvinning.

Men plasten är värdefull som resurs, och vissa sorters plastmolekyler kan återvinnas sex till sju gånger innan de är utslitna och färdiga för bränning.

Ekologiska varor måste särskiljas

Maria Smith berättar att butiker får kritik för att de ekologiska varorna sluts in i plast. Ekologisk avokado ligger i plast, liksom champinjonerna och böngroddarna.

– Det finns regler som säger att ekologiska varor måste särskiljas från andra varor. Men det kommer nya sätt, lasermärkning på skalet på vissa grönsaker och frukter, till exempel, säger hon.

Men både på Ica och i andra butiker innebär det användning av plast som inte kan återvinnas på grund av sin färg.

Flera material försvårar

Men det finns också andra bovar när det gäller plast och återvinning. Förpackningar som är gjorda av många olika material är svåra att återvinna. Maria Smith visar en nätpåse i plast, som innehåller avokado. Den är försluten med en liten metallklämma _ dumt ur återvinningssynpunkt eftersom metallen måste tas bort, konstaterar hon, och visar på hur man i stället kan göra.

– Här är också en nätpåse i plast, men den har en svets i änden i stället för klämma. Det gör det mycket lättare, förklarar hon.

Tryck och färg försvårar

Det är inte bara helsvarta förpackningar som ställer till det. Även plastpaket med mycket tryck och färg på gör det knepigare i återvinningen, berättar Håkan Ström, kommunikationsansvarig på FTI.

Pant införs på fler förpackningar

Systemet med pant på exempelvis PET-flaskor har fungerat bra. Drygt 80 procent återvinns, men målet är högt satt, 90 procent. Nu vill butiker införa pant på fler typer av förpackningar, som juice och saft. Det kan komma att utökas till ännu fler, enligt Maria Smith.

Plast kan bytas mot kartong

Nog kan man undra varför en liten låda av plast måste vara innesluten i ett plasthölje? Det har också producenterna börjat fundera över, och i flera fall har plastlådan bytts mot en kartong, som till exempel för tomater, visar Maria Smith.