Smartare transporter ger bättre logistik

2014-12-29 13:53  

AUTOMATIONSNÄSTET. Många företag lägger mycket tid på trucktransporter av både material och färdiga produkter. Men det finns tid, pengar och säkerhet att vinna på att minimera dessa transporter. Samtidigt kan många transporter undvikas genom att fabrikens layout ses över. Och att optimera flöden är alltid steg ett – innan man satsar på att automatisera transporterna.

Experterna i Automationsnästet ger råden du behöver för att komma i gång. De vet vilka möjligheter som finns och hur man kan agera för att nå bättre lönsamhet genom smart internlogistik.

 

  • Anna Granlund

Forskare på Mälardalens högskola

1. Vilka utmaningar finns det i dag med att automatisera internlogistik?

Internlogistiken anses inte värdeskapande och har trots sin betydelse hamnat i skymundan. Det saknas ofta ett tydligt ansvar och ägarskap för dessa aktiviteter, och traditionellt är internlogistiken något som många företag fastnar i att drifta snarare än att utveckla. Därför saknas ofta insikt i hur det internlogistiska systemet faktiskt presterar, och än viktigare – hur företaget vill att det ska prestera. Något som är förutsättningar för lyckade automationsåtgärder.

2. Hur kan automatiserad internlogistik förbättra företagets produktion och konkurrenskraft?

Det finns stora potentiella vinster med att automatisera internlogistik, till exempel kostnad, ledtid, ergonomi och kvalitet. Det krävs dock att automation används på rätt sätt, att identifiera och välja rätt typ, nivå och användningsområden för att nå sina mål. Det är därför viktigt att se till produktionssystemet som helhet och förstå både förutsättningarna och behoven. Det är när systemet som helhet fungerar och presterar på bästa sätt som de stora konkurrensfördelarna uppnås.

3. Hur ser framtiden ut och hur ska man börja för att automatisera sin internlogistik?

Det finns många potentiella användningsområden för automation inom internlogistik. Att ha en god insikt och helhetssyn över sin verksamhet samt en tydlig målbild är avgörande för lyckad automation. Därför är dialogen med de interna kunderna central. Att ha en vision och strategi, både för sin internlogistik och användningen av automation, ger god bas för utvärdering och beslut och därmed stöd i utvecklingen. Att se över, anpassa och utveckla sina processer innan de automatiseras är också viktigt.

 

  • Anders Bergdahl

Vd YourFlow

1. Vilka utmaningar finns det i dag med att automatisera internlogistik?

Tekniken för auto-transporter har kommit längre än mognadsgraden i de flesta verksamheter. Utmaningen är att orka ta de steg som krävs och som ger förutsättningar för auto-transporter. Man behöver sätta upp en vision om vart man vill och jobba från det. Några naturliga steg brukar vara utjämnat flöde, standardisering, balansering och takt. Det är först när man genomfört dessa steg som auto-transporter tillför produktiviteten något.

2. Hur kan automatiserad internlogistik förbättra företagets produktion och konkurrenskraft?

Automatiska transporter på rätt ställe är en kostnadseffektiv lösning och kan användas i lean-utvecklingen för att gå från kaotisk körning med truck till tidsbaserade försörjningssystem och taktade flöden. Auto-transporter ställer högre krav på organisationen, till exempel kring standardiserat arbetssätt och robusta processer. Det krävs att man har skapat rätt förutsättningar i sitt produktionssystem. Och detta påverkar i sig produktiviteten på ett positivt sätt.

3. Hur ser framtiden ut och hur ska man börja för att automatisera sin internlogistik?

Att automatisera transporter i en verksamhet som inte är optimerad eller att automatisera transporter utan strategi är bara slöseri. Börja därför med att kartlägga dina flöden. Här är värdeflödesanalys ett kraftfullt verktyg som oftast också är tillräckligt. Genomför de förbättringar som krävs utifrån resultaten i värdeflödesanalysen. Först då har man skapat sig en ”miljö” där auto-transporter kan komma till sin fulla rätt.

 

  • Peter Olofsson

Projektledare logistikutveckling, Volvo GTO Powertrain Köping

1. Vilka utmaningar finns det i dag med att automatisera internlogistik?

Största och viktigaste utmaningen är att skapa förståelse och ändra tankesätt i hela organisationen. För att uppnå vinsten med att automatisera logistikflödet måste man ställa det i relation till vad implementeringskostnaden blir, kanske krävs det ett materialhanteringssystem som möjliggör styrningen och skapandet av visuella flöden. Tekniken med AGC:er, det vill säga automatiska ”dragare” med vagn, finns och vi anser att den är hyfsat beprövad.

2. Hur kan automatiserad internlogistik förbättra företagets produktion och konkurrenskraft?

Automation ger processtabilitet vilket gör det enklare att beräkna flödet och hålla ner varulagret. Skannrar av olika slag höjer säkerheten i närheten av fotgängare. Flödena blir visuella samtidigt som vinsten ökar med minskat behov av arbetskraft. Då fordonen rör sig långsammare slits de inte lika hårt som manuella truckar, vilket medför längre hållbarhet och lägre underhållskostnader. Systemen som finns erbjuder näst intill total kontroll av underhållskostnader.

3. Hur ser framtiden ut och hur ska man börja för att automatisera sin internlogistik?

Vi tror att manuella truckar har nått sin topp på utvecklingskurvan för effektivitet. Automation med till exempel AGC kommer mer och mer. När man börjar är det enklast att starta i liten skala, på ett pilotområde där processen är stabil och enkel så att man får en bra överblick. Ta hjälp utifrån då hemmablindheten kan göra att man inte ser helheten i egna flödet och layouter. En grundlig nulägesanalys är A och O. Standardisera lösningen och sprid vidare i organisationen.

 

 

 

Gilla Ny Teknik på Facebook

 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer