Innovation

Sibiriens permafrost började värmas för 7000 år sedan

Forskarna Alexander Dereviagin, Thomas Opel och Hanno Meyer tar lunchpaus i Sibirien. Foto: Volkmar Kochan/rbb
Forskarna Alexander Dereviagin, Thomas Opel och Hanno Meyer tar lunchpaus i Sibirien. Foto: Volkmar Kochan/rbb

Med en geokemisk metod har forskare kunnat visa att uppvärmningen av Sibiriens permafrost började för 7000 år sedan.

Publicerad

Forskare från Alfred Wegener insitutet inom Helmholtz centrum för polarforskning har undersökt tundran vid den ryska floden Lenas delta.

Till skillnad mot områden som Grönland och Antarktis så formas inte isen på tundran ovanmark som glaciärer, utan snarare under jord i form av iskilar. Kilarna går 40 meter ner i marken och kan vara upp till sex meter vida.Dessa kilar kan vara upp till 100000 år gamla, och lagrar klimatinformation på samma sätt som glaciärer.

Smältvatten från vintersnön har genom årtusendena smält på våren och runnit ner i sprickorna, där det genast frusit. På så vis har information om olika vintrar lagrats i isen.

- Vi har nu med hjälp av syreisotopanalys för första gången analyserat den temperaturinformation som finns lagrad i isen och gjort en kurva som omfattar 7000 år, säger AWI-forskaren Thomas Opel.

Forskarna ser att temperaturen under perioden har höjts, men kan ännu inte säga hur mycket. De hävdar att detta beror på vår planets ändrade position gentemot solen.

Sedan 1850 verkar dock uppvärmningen har accelererats vilken sannolikt kan kopplas till människans ökade utsläpp av växthusgaser i samband med industrialiseringen.

Studien publicerades 26 januari i Nature Geoscience.