Digitalisering

Sänder signaler genom kroppen med magnetfält

En spole placerad runt armen sänder signaler med magnetfält genom kroppen. Foto: Jacobs School of Engineering, UC San Diego
En spole placerad runt armen sänder signaler med magnetfält genom kroppen. Foto: Jacobs School of Engineering, UC San Diego

En metod att sända signaler genpm kroppen med magnetfält lovar snålare och säkrare kommunikation än med radiotekniken Bluetooth.

Publicerad

I takt med att vi får allt fler elektroniska sensorer för att mäta hälsoläget, liksom smarta klockor och mobiler, letar forskare efter metoder att få dessa apparater att kommunicera trådlöst vid låga effekter och på ett säkert sätt.

Forskare vid University of California har fallit för en lösning som använder magnetfält. Den lösningen är betydligt mer strömsnål än exempelvis Bluetooth, eftersom signalerna med Bluetooth har svårt att ta sig igenom kroppen utan att förstärkas. Det förbrukar energi.

Forskarna i Kalifornien använder en metod där kroppen används för att distribuera signalerna mellan apparaterna. En fördel är att magnetfältet kan ta sig igenom mänsklig vävnad så lätt att signaler inte går förlorade samtidigt som energiförbrukningen blir avsevärt mycket lägre än med Bluetoothlösningar.

Prototyper som byggts av koppartråd och pvc-isolering har placerats som spolar på tre ställen på kroppen, runt huvudet, runt armar och runt ben. Dessa spolar fungerar som källor för utsändningen av magnetfälten från en del av kroppen till en annan.

Forskarna noterar att det är nödvändigt med spolar för att signalerna ska kunna gå genom kroppen, som klockor med armband, pannband och vristband. Däremot fungerar inte små plana sensorer, som tejpas på kroppen för att exempelvis mäta hjärtrytmen.

Deras forskning presenterades vid den 37e konferensen av IEEE Engineering in Medicine and Biology Society i Milano den 26 augusti.