Så fungerar slangarna som mäter

2015-12-01 15:00  

Läsarfråga: Hur fungerar de slangar som läggs ut över våra vägar för trafikmätning? Vad mäter de? Och hur? /Nyfiken bussförare

Svar: Slangarna som ligger över vägen innehåller inga avancerade sensorer utan är helt enkelt ihåliga gummislangar med luft i. I ena änden är slangen försluten, i den andra sitter en mätenhet.

När ett fordons framdäck passerar den första slangen bildas en luftpuls i slangen, som registreras av en trycksensor i mätare. Tidtagningen startas. Sedan registreras när framdäcken skapar en luftpuls i den andra slangen. På så vis kan man beräkna fordonets hastighet. Genom att även registrera när bakhjulen passerar kan man räkna ut hur långt det är mellan axlarna.

När en långtradare eller bil med släpvagn kör förbi så blir mätningen mer komplex eftersom flera tider måste mätas. Men det fungerar på samma sätt.

Att ta reda på vad det är för sorts fordon som passerar, låter som en omöjlig uppgift men är enklare än man kan tro. Alla fordon är nämligen indelade i grupper efter hur många axlar de har och hur långt det är mellan dem. /Magnus

 

Svar: Man använder två slangar som normalt läggs med ett centrumavstånd på 3,3 meter. För varje hjulaxel som passerar en slang så skapas en luftpuls som i apparaten omvandlas till en elektrisk signal som då får en tidsstämpling. Utrustningen beräknar utifrån dessa tidsstämplingar sedan för varje passerande fordon dess hastighet, fordonsklass (av 15 möjliga) samt körriktning.

Utrustningen fungerar mycket bra vid i stort sett alla trafiksituationer men kan få problem vid köbildning och snedkörning.

När det gäller korsningsanalyser så använder vi i dag främst videoanalys där vi även fångar gångare och cyklister vid behov.

/Hans Forsberg, Trafikia AB, (tidigare Vägverket)

 

Svar: Ibland är det inte två utan tre slangar. Genom att lägga den tredje slangen på snedden mellan de två andra kan man räkna ut det så kallade sidoläget, var i körfältet eller på vägen som fordonet kör. /Klas Odelid

Svar: Det finns även fasta räknepunkter där trafiken räknas under hela året. Dessa har som regel detektorer nedfrästa i asfalten, som reagerar på fordonets metall när det passerar genom magnetfältet runt detektorn. Även slingorna läggs parvis för att kunna mäta hastighet och axelavstånd.

Ibland räknas också trafik med radar. När man räknar gående är radar det vanligaste sättet att detektera. Fordon räknas ibland med radar när man inte vill annonsera för trafikanterna att det sker trafikräkning.

/Björn Abelsson, trafikplanerare

 

Svar: Förutom gummislangar som ger pneumatiska pulser när fordonshjulen kör över slangen används piezoelektriska koaxialkablar, som ger upphov till en elektrisk signal där de trycks samman. Dessa pulser är mer distinkta än luftpulser.

Ett annat alternativ är induktiva slingdetektorer, som ofta används för att öppna bommar i garage och liknande. Den strömsatta slingan, som grävs ner i marken, känner av när ett metallföremål passerar eftersom magnetfältet då förändras.

/Maria

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt