”Plugga matte så lär du dig tänka själv”

2013-04-02 06:50  
Det naturliga är att introducera it som en del av skolmatematiken från första klass, eftersom datorn är en matematikmaskin, i ett nytt kärnämne matematik-it som ersätter det gamla matematikämnet, och som kan beskrivas som: matematik för it + matematik med it, skriver Claes Johnson, professor i tillämpad matematik KTH. Foto: Scanpix

LÄSARBREV. Den som kan använda matematikens tänkesätt och resonera sig fram till logiska lösningar, har ett försprång och kommer att lyckas med det mesta, skriver Andrew Magnusson.

Matematik är ett effektivt sätt att träna den egna intellektuella förmågan. Vissa får aldrig detta klart för sig trots många års skolgång. Vad ungdomar först och främst borde söka i sina studier är att lära sig tänka.

Att utsättas för korvstoppning och tveksamma sanningar är inte inspirerande i något sammanhang. Kanske är det så att bristen på intellektuella utmaningar är en viktig orsak till passivitet, skoltrötthet och försämrade studieresultat?

Bristande tro på sin egen förmåga kommer som ett brev på posten när man sällan möter problem som kräver ett eget systematiskt tankearbete

Våra beslutsfattare bär ett stort ansvar för att lägga till rätta den mest värdefulla grundutbildningen som skolan kan ge, nämligen förmågan att på ett rationellt sätt och enbart baserad på bevisade fakta, på egen hand kunna resonera sig fram till rationella lösningar.

I detta kunnande ligger kärnan för vår demokratiska samhällsordning. För en analys av diverse påståenden är matematikens sätt att angripa problem en ovärderlig hjälp som alltid finns där och som automatiskt fungerar för den som har energi nog att lära sig använda den.

Att studera matematik är inte den lättaste inriktningen. Men den som kan använda matematikens logiska tänkesätt har ett försprång och kommer med stor sannolikhet att lyckas med det mesta, oberoende av vilken yrkesinriktning han eller hon väljer.

Andrew Magnusson, Sandviken

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer