Nytt vittne: Fuktproblem med enstegstätade fasader kända år 2000

2014-12-04 05:30  

Försäkringsbolaget Gar-Bo kände till fuktproblemen med de enstegstätade fasaderna långt innan larmet kom.Det hävdar en före detta anställd på Gar-Bo, som åberopas som vittne i en färsk stämning.

Enstegstätade fasader har drabbats av omfattande fuktproblem och gett upphov till flera domstolstvister. Den process som har nått längst, ett fall där ett 30-tal husägare i Svedala har stämt Myresjöhus, ska prövas av Högsta domstolen i februari.

En nyckelfråga i målet handlar om vad byggbranschen kände till om fuktproblemen i konstruktionstypen före larmet från SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, år 2007.

När fallet var uppe i hovrätten åberopades ett vittne som har jobbat som skadereglerare på Gar-Bo i nära 15 år.

– Jag har varit med på seminarier där både Gar-Bo och Myresjöhus har varit med, där man har pratat om det. Jag påstår att det fanns möjligheter att känna till de här sakerna, om man lyssnade eller var intresserad, före år 2000 eller just i anslutning, säger han till Ny Teknik.

Mannen är i dag pensionär och vill vara anonym här eftersom han har utsatts för påtryckningar från branschen.

– Det är hemskt många miljoner det här rör sig om. Om åtgärdandet av ett sådant här hus kostar i storleksordningen 1–1,5 miljoner, kan man multiplicera med antalet hus, så ser man att man pratar om ganska mycket pengar, säger han.

Han menar att Gar-Bos ledning diskuterade problemen omkring år 2000.

– Jag tror att man bestämde sig för att man inte skulle betala för den här typen av fel, säger han.

Myresjöhus och Gar-Bo hävdar i inlagor till hovrätten att de inte kände till att den enstegstätade konstruktionen kunde ifrågasättas som en riskkonstruktion före år 2007.

Gar-Bo ändrade visserligen sina försäkringsvillkor i december 2003 så att försäkringen bara skulle omfatta putsade fasader om de utfördes av behörig personal. Men ändringen kom sig endast av att bolaget hade fått reda på att det var vanligt med utförandefel, enligt inlagorna.

Gar-Bo hade även möten under 2002 och 2003 med putsleverantörerna Finja, Maxit och Sto Scandinavia, men de handlade bara om en gemensam kvalitetssäkring av utförandet.

Advokaten som företräder husägarna i Svedala konstaterar dock att uppgifterna innebär att Gar-Bo kände till att den enstegstätade putsade regelväggen medförde särskilda risker långt före 2002, när putsleverantörerna bjöds in.

Peter Wipp, vd på Gar-Bo, säger till Ny Teknik att Gar-Bo hade kännedom om fuktproblemen i enstegstätade fasader från 2007. Att företaget kallade putsleverantörer till möten 2002 känner han inte till.

Vittnet som tidigare jobbade på Gar-Bo hördes aldrig i hovrätten eftersom domstolen ansåg att han hade introducerats för sent i rättsprocessen. Nu har han åberopats i en annan rättsprocess, där ett par i Lomma har stämt Gar-Bo.

 


Följ Ny Teknik på Facebook!

Problem på träregelstomme

  • Enstegstätade fasader byggs utan luftspalt, vilket innebär att inträngande fukt inte kan komma ut och därmed kan ge upphov till mögel- och rötskador. Även små sprickor i putsen har visat sig kunna orsaka läckage.
  • Konstruktionen användes från början i Tyskland som tilläggsisolering på murade hus, vilket fungerade väl. Men i Sverige användes den även på träregelväggar i nyproducerade hus, vilket gav upphov till omfattande fuktproblem.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL