Nyanlända ska lättare kunna få jobb

2015-12-11 05:00  
Bodil Renlund är lärare i svenska som andra språk och hjälper just nu Jelena Zivkovic, som går på Sfinx – KTH:s introduktionsprogram för nyanlända ingenjörer – att lära sig svenska för gymnasieelever. Foto: Jörgen Appelgren

Flera nya insatser planeras nu för att hjälpa flyktingar och invandrare med teknikkunskaper till jobb i Sverige. På exempelvis KTH är man villig att ställa upp med fler studieplatser.

I oktober var 1 769 utländska ingenjörer eller tekniker med högre utbildning och uppehållstillstånd inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Jelena Zivkovic, 31, högskoleingenjör från Serbien, är en av dem. Hon har specialiserat sig på miljö- och hälsoskydd, och tidigare arbetat i Belgrad. Hon har dock inte flytt hit från krig och oroshärdar som många andra, utan kom hit för tre år sedan av kärlek till sin svenske pojkvän.

Sedan ett år går hon på teknikuniversitet KTH:s introduktionsprogram Sfinx där man läser svenska och kan delta på teknikkurser under tre terminer. Här går hon tillsammans med andra nyanlända ingenjörer och tekniker från bland annat Syrien, Grekland och Polen. Bara utländska medborgare som har uppehållstillstånd kan söka till Sfinx, som finansieras av kommunerna Stockholm och Järfälla.

– Programmet är bra, jättebra, säger Jelena Zivkovic, som just tentat av en del av gymnasiesvenskan och har en termin kvar på programmet.

Hon har sökt många jobb, men inte lyckats få något.

– Det är jättesvårt, jag har fått många nej. Nu söker jag en praktikplats så att jag kan visa vad jag kan, säger hon.

Läs mer:

Läs mer: Högtryck för de som bedömer utbildningar

Efter höstens stora tillströmning av flyktingar har KTH:s universitetsledning nu meddelat regeringen att man kan öka antalet platser på Sfinx för att underlätta för flyktingar med teknikkompetens att så småningom komma in på svensk arbetsmarknad, och för att bistå arbetsgivare med behövlig kompetens. Hur stor platsökningen kan bli är oklart.

– Det är en jättestor utmaning att ta hand om alla dem som kommer. Då ska vi självklart ställa upp med hjälp, säger Katja Grillner, dekanus på KTH.

Hur många ingenjörer eller tekniker som tagit sig hit från Syrien under hösten är okänt. Men det kommer att finnas jobb framöver. Statistiska centralbyrån bedömer att det år 2030 kommer att saknas uppemot 50 000 ingenjörsutbildade i Sverige.

Stat, näringsliv och fackliga organisationer jobbar nu med olika jobbfrämjande förstudier och projekt. För detta har regeringen avsatt 14 miljoner kronor i höst.

Utgångspunkten är trepartssamtalen som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson startade i våras kring arbetsmarknadsdepartementets satsning ”Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända”.

Exempelvis har fackförbundet Sveriges Ingenjörer och arbetsgivarorganisationen Pacta (kommunförbund och bolag med kommunala avtal) tillsammans initierat ett pilotprojekt som Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, planerar att genomföra i vår.

– Man vill använda Tekniksprångets struktur och modell för att kunna matcha nyanlända och jobb, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget på IVA.

Tekniksprånget ger i dag ungdomar som gått ut gymnasiernas naturvetenskaps- eller teknikprogrammet praktik i fyra månader på ett företag eller annan organisation så att de kan prova på ingenjörsyrket.

Alexandra Ridderstad har gott hopp om att modellen ska fungera väl också för nyanlända.

– Det är många arbetsgivare som hört av sig, eftersom vi har en färdig struktur för att matcha ungdomar. Och det vore otroligt spännande att se om den kunskap och struktur som vi byggt upp kan användas också för andra grupper. Så vi är positivt inställda, säger hon.

På energiområdet har arbetsgivarorganisationen EFA gett branschorganet Svensk Energi i uppdrag att undersöka vad som el- och kraftbolagen behöver hjälp med för att bättre kunna matcha nyanlända med lediga jobb.

Enligt Sigrun Malm, ombudsman på Sveriges Ingenjörer, kan det exempelvis handla om att rekrytera handledare på arbetsplatserna som kan hjälpa till att bedöma yrkeskunnande och personers lämplighet under ett par praktikveckor.

 

 

Gilla Ny Teknik på Facebook

Mer om: Flykting

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer