Nya bostäder byggs av gamla sopor

2015-08-28 05:00  

Avfall återanvänds till självförsörjande bostadshus. Ny Teknik har besökt öknen där visionen håller på att förverkligas.

Det blåser kallt i ödemarken, men en febril aktivitet pågår här. Unga människor hissar upp kartongsjok som ska isolera taket på en byggnad. Glasflaskor sticker ut ur väggarna och taket kröns av gamla tomburkar.

John Brown från Brasilien dunkar in jord i gamla bildäck med en slägga.

– Det är väldigt jobbigt, men jag är mycket tacksam över att vara här, säger han.

John Brown är en av cirka 40 personer som är här för att lära sig bygga självförsörjande bostadshus av sopor. Idén kallas för earthships, jordskepp, och utvecklades av arkitekten Michael Reynolds på 1970-talet.

– Det här är framtiden. Självförsörjande hus som man kan bygga och sköta på egen hand, säger Yvonne Smith från Island, som också går byggkursen.

Arbetet görs till största delen för hand. Väggarna byggs av gamla bildäck som fylls med jord. Även glasflaskor och tomma aluminiumburkar används tillsammans med cement som väggmaterial. Ut- och insidorna putsas med en blandning av lera, sand och halmstrån. På utsidan används ofta också cement för att fasaden ska bli mer motståndskraftig.

Tanken är att husen ska vara självförsörjande. Regnvatten samlas upp på taken och filtreras till dricksvatten, solpaneler genererar elektricitet, och avloppsvattnet renas genom rabatter.

Utspridda på slätten finns ett 70-tal hus byggda på det sättet. Genom åren har byggmetoden förfinats.

En som testade att bo i ett jordskepp här tidigt, i slutet av 1990-talet, är Tami Owen. Hon tyckte att de krävde mycket underhåll.

– Man var tvungen att rengöra vattenfiltren och borsta bort sanden på solpanelerna, berättar hon.

På den tiden behövde många jordskeppsbor beställa extra vattenleveranser eftersom regnvattnet inte räckte.

– Man fick vara försiktig med vattenförbrukningen och elektriciteten. Jag kunde bara tvätta när det var soligt ute, berättar hon.

Men nu har husen utvecklats så att både vatten och elektricitet räcker för en tvåbarnsfamilj. Det anser Tom Duke, som är presstalesman på jordskeppsföretaget Earthship Biotecture. Han bor med sin familj i ett jordskepp som både har datorer och storbilds-tv.

– Vi använder mycket elektricitet. Men i dag kanske det blir tufft med elen eftersom det är så molnigt, säger han och kisar mot himlen.

När det gäller vatten räcker oftast det regn som faller på hustaket.

– Jag har inte behövt beställa vattenleverans på 1,5 år, säger han.

Men trots vidareutvecklingen av husen är de ännu inte totalt självförsörjande. De flesta har spisar som drivs med propangas. Tom Dukes hus har också propangas som backup-system för varmvatten om solelen inte skulle räcka.

Arbetet med sophusen har drabbats av flera motgångar genom årens lopp. Under en period blev Michael Reynolds av med sin licens som arkitekt och i slutet av 90-talet låg verksamheten nere på grund av de lokala myndigheterna.

– De hävdade att vi höll på med olaglig tomtindelning, därför att en byggherre som säljer tomter även måste bygga vägar till tomten. Så nu gör vi det, och marken blir mycket dyrare, berättar Tom Duke.

Sedan dess har de lokala myndigheternas inställning till företaget svängt.

– Nu älskar de oss. De kör till och med hit sina gamla bildäck, säger Tom Duke.

Men Michael Reynolds får fortfarande kritik för att han använder aluminiumburkar och betong i sina byggnader. Kritikerna menar att burkarna skulle göra större nytta om de återvinns och att cement har en stor miljöpåverkan i tillverkningsfasen.

I Sverige har miljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet också uttryckt oro över att cancerframkallande ämnen, polycykliska aromatiska kolväten, ska läcka ut till inomhusmiljön om bildäck används som byggmaterial.

På Earthship Biotecture menar man att en studie från University of Wisconsin har klargjort att de farliga ämnena inte kan frigöras till innemiljön om däcken kapslas in i jord, som i jordskeppen.

– Det kan de säkert ha rätt i, men det är en dum idé att använda bildäck som byggmaterial eftersom man vet att de innehåller farliga saker. Det blir en minideponi i skeppen. Någon gång ska man riva huset och då är det bättre om det har byggts med ofarliga alternativ, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL.

Hon tycker att gamla bildäck borde kunna utnyttjas på ett bättre sätt än som byggmaterial.

– När man återvinner material ska man alltid se till att göra det på så hög nivå som möjligt, så att man utnyttjar värdet i materialet. Det bästa vore att hitta återvinningstekniker så att man kan göra nya däck av de gamla, säger hon.

Men på den vindpinade slätten i New Mexico tror man stenhårt på idén att göra husväggar av bildäck.

– Det här är 100 procent lycka, säger John Brown och böjer sig ner för att fortsätta dunka sand i sin däckrad.

Jordskeppens sex grunder

Konceptet bygger på sex grundprinciper:

Uppvärmning via termisk massa: Värme från solen lagras i byggnadsmassan under dagen och avges till bostaden under natten.

Egen elektricitet: Görs via solceller på taket och lagras i batterier.

Samla regnvatten: Görs på taket. Vattnet lagras i nedgrävda cisterner och passerar flera filter innan det används.

Kretsloppsbaserat avlopp: Vattnet används för dusch och tvätt, avloppsvattnet leds sedan till växter inomhus, passerar reningsfilter och används för att spola toaletterna. Därifrån leds avloppsvattnet till en septisk tank. När tanken svämmar över leds vätskan till gummifodrade utomhusrabatter.

Inomhusväxthus: Anläggs vid husets södra fasad.

Bygga med återvunnet material: Främst bildäck, men även aluminiumburkar och glasflaskor används.

Linda Nohrstedt

Mer om: Återvinning

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer