Miljö

Nobelpristagaren: Det är för dyrt att stoppa uppvärmningen av klimatet

Professor William Nordhaus utsågs till 2018 års nobelpristagare i ekonomi. Ett kontroversiellt val, tycker vissa. Foto: Craig Ruttle / TT
Professor William Nordhaus utsågs till 2018 års nobelpristagare i ekonomi. Ett kontroversiellt val, tycker vissa. Foto: Craig Ruttle / TT
I oktober släppte FN:s klimatpanel ytterligare en rapport som visar på det akuta behovet att hålla nere den globala uppvärmningen. Foto: John Mcconnico / TT
I oktober släppte FN:s klimatpanel ytterligare en rapport som visar på det akuta behovet att hålla nere den globala uppvärmningen. Foto: John Mcconnico / TT

”Att hålla uppvärmningen nere på 1,5 grader skulle innebära en mycket allvarlig nedgång i världsekonomin” säger årets ekonomipristagare William Nordhaus.

Publicerad

Årets Nobelpristagare i ekonomi, William Nordhaus, anses vara kontroversiell. Hans senaste beräkning lär inte förändra den uppfattningen.

Nordhaus har enligt Vetenskapsradion helt sonika pytsat in målet från FN:s klimatpanel om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad i sin egen beräkningsmodell. Hans slutsats: Det blir för dyrt.

Att satsa på att nå målet som FN har satt upp skulle ge en allvarlig nedgång i världsekonomin, anser han. Allt handlar om att kostnaderna och nyttan av att begränsa uppvärmningen ska vägas samman för att hitta punkten där nyttan uppväger kostnaderna.

– Då landar man på 3 eller 3,5 grads uppvärmning, säger han, enligt Vetenskapsradion.

Kritiserat val av Nobelpristagare

Kritiken mot valet av William Nordhaus som Nobelpristagare har varit hård och lär inte minska i styrka med den här beräkningen. Bland annat kritiserar ekonomhistorikern Jonatan Metzger, docent i urbana och regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, beräkningen av klimatvinst kontra världsekonomi. Det går helt enkelt inte att dra den här typen av slutsatser, menar han.

I oktober släppte FN:s klimatpanel ytterligare en rapport som visar på det akuta behovet att hålla nere den globala uppvärmningen.

Skillnaden mellan en temperaturhöjning på 1,5 och 2 grader är väsentlig, visar rapporten. Som exempel nämns att 70-90 procent av korallreven i varma vatten försvinner vid en ökning på 1,5 grader, jämfört med över 99 procent vid 2 grader. För storleken på landarealer där ekosystemen ändras handlar det om 7 eller 13 procents ökning.

– Skillnaden berör också ytterligare hundratals miljoner människor som blir utsatta för klimatrisker, fattigdom och värmeböljor, sade Markku Rummukainen, klimatrådgivare vid SMHI och professor i klimatologi vid Lunds universitet i en kommentar till rapporten.