Myndighet varnar: Nyårsraketer kan ge hälsoproblem

2012-12-28 10:43  
Foto: Scanpix

Exploderande nyårsraketer orsakar tonvis med utsläpp av pyttepartiklar. Nu varnar Naturvårdsverket för att de kan påverka lungorna och sänka livslängden.

Experter på Naturvårdsverket beräknar nu att 300 ton småpartiklar från nyårsfyrverkerier släpptes ut under 2011.

Mängden utgjorde visserligen bara 1 procent av de totala utsläppen av små partiklar under hela det året, vilka uppgick till 29 000 ton, men Naturvårdsverket manar ändå till försiktighet eftersom utsläppen blir mer koncentrerade under nyårshelgerna.

– När man andas in kan partiklarna till exempel tränga ner i lungorna och medföra hälsoproblem, säger Maria Lidén, samordnare för internationell rapportering i luft- och klimatfrågor på Naturvårdsverket till Ny Teknik.

De partiklar som myndighetens statistik bygger på är mindre än mindre 2, 5 mikrometer. Enligt Maria Lidén utgör partiklar av denna pyttestorlek den luftförorening som ger de största hälsoproblemen i svenska tätorter.

- Höga halter kan försämra lungfunktionen och påverka lungornas normala utveckling. Enligt svenska studier bedöms partiklar orsaka mellan 3 000 och 5 000 förtida dödsfall per år i Sverige och det motsvarar en förkortad medellivslängd på cirka 6 – 12 månader, uppger hon.

Fyrverkerierna släpper dessutom också ut koldioxid, svaveldioxider och kväveoxider samt metaller. Metallerna är för övrigt det som ger fyrverkerierna deras vackra färger.

De största mängderna småpartiklar, bland annat farliga svarta sotpartiklar, i Sverige kommer från förbränning av olika slag, som vedeldning. Men de kommer även från vägtrafiken, bland annat från slitage av vägbanor samt från industriprocesser. Men under nyårshelgen utgör partiklarna från raketerna en betydande källa, enligt Naturvårdsverket.

Utsläppen av partiklar från fyrverkerier uppges ha ökat stadigt under 90-talet med en topp vid millennieskiftet. De minskade sedan under några år för att nå nya rekordnivåer 2007. Sedan dess har de dock återigen minskat. Utsläppen 2011 var 43 % lägre jämfört med toppnoteringen 2007.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer