Samhälle

Ministern lovar inga nya försvarsmiljarder

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) på Folk och Försvars rikskonferens i mitten av januari. Foto: Henrik Montgomery / TT
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) på Folk och Försvars rikskonferens i mitten av januari. Foto: Henrik Montgomery / TT

Försvarsmakten varnar för sjunkande försvarsförmåga om man inte får tio miljarder kronor i ökade anslag till 2021.

Publicerad

– Jag är inte beredd att ge några utfästelser över huvud taget, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Försvarsmakten fick så sent som i höstas 6,8 miljarder mer sammanlagt för 2018–2020.

Nu begär man att anslagsnivån höjs med ytterligare tre miljarder från 2019 och två miljarder till från 2020. Därefter vill man ha ytterligare en höjning av anslagsnivån 2021 med knappt fem miljarder.

Hultqvist vill i dag inte utlova mer pengar innan försvarsdepartementen gjort en "grundlig analys av substansen i de här kraven".

Företrädarna för de borgerliga partierna krävde efter att Försvarsmaktens budgetunderlag presenterats att försvaret måste få mer pengar.

– Det ligger väl i linje med vad vi själva har pekat på, säger Moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark.

Försvarsministern är kritisk till de borgerliga utspelen och betonar att uppdraget från skattebetalarna kräver en ansvarsfull ekonomisk förvaltning.

– Jag tycker inte man ska vara för snabb i utspelen och omdömena kring de här pengarna, säger Hultqvist.

Regeringen har börjat tröttna på att Försvarsmaktens ekonomiska bedömningar ändras från år till år. Därför har statskontoret fått i uppdrag att analysera hur de ekonomiska underlagen tas fram.

Försvarsmakten förklarar sig med att inköp av materiel blir allt dyrare, att kostnaderna för materielunderhåll stiger snabbt och att politikerna inte har finansierat alla åtgärder man beslutat om.

Hultqvist uppger att han inte är "förvånad över någonting" när det gäller de nya anslagskraven.

Enligt ÖB Micael Bydén behövs pengarna för att kunna genomföra det försvar politikerna beslutade om 2015 för perioden 2016_2020.

– Det här skulle hjälpa oss att komma tillbaka till grundplanen och undvika ett förmågetapp, säger Bydén.

Utan nya pengar är bedömningen att den växande försvarsförmågan stannar av före 2020 för att därefter vika.

Men om försvarsbudgeten tillåts växa med tio miljarder kronor, till omkring 63 miljarder 2021, så skulle det, enligt ÖB, vara en bra grund att utgå ifrån för att bygga ett starkare försvar i framtiden. I förra veckan presenterade Försvarsmakten en "idé" om ett fördubblat försvar till 2035.

De borgerliga partierna vill att regeringen nu ger besked om hur de långsiktiga ambitionerna med försvaret ser ut. M, L och KD vill i princip ha ett fördubblat försvar och sikta på en försvarsbudget motsvarande två procent av BNP.

C vill först och främst sikta på 1,6 procent till 2025, men är öppet för att gå vidare mot två procent därefter.

– De borgerliga gör livet väldigt enkelt för sig genom att vara fixerade vid en BNP-nivå på två procent. Vi är mer intresserade av att diskutera innehållet och vägen till en ökad militär förmåga, säger försvarsminister Hultqvist.

Försvarsmaktens nya anslagskrav kommer att tas upp i den så kallade försvarsgruppen, där M och C ingår. L och KD har sedan tidigare hoppat försvarssamarbetet med regeringen.

– ÖB avslöjar i dag regeringens glädjekalkyler, säger L-ledaren Jan Björklund.

– Hultqvist och andra försöker skapa en bild av att Sverige rustar upp, men det är bara snack.