Miljontrappan ger glada laxar

2013-02-18 08:11  

Nära 200 miljoner kronor har investerats vid Stornorrfors kraftverk så att laxarna ska kunna ta sig förbi vandringshindret och upp till lekplatserna i Vindelälven. Det är en konsekvens av EU:s vattendirektiv som skärper miljökraven för vattenkraften.

Under 2012 hoppade och simmade över 10 000 laxar uppför den nybyggda fisktrappan vid Stornorrfors kraftverksdamm.

Vattenkraftverket är det enda hind­ret i vägen för laxarnas vandring upp till Vindelälven. Fiskarna måste först ta sig uppför den nära åtta kilometer ursprungliga, delvis torrlagda, älvfåran. Därefter ska laxarna ta sig uppför trappan, förbi den 18 meter höga kraftverksdammen, för att nå sina lekplatser.

Stornorrfors strategiska läge, som enda vandringshinder till national­älven, har lett fram till en unik satsning på forskning kring laxarnas vandringsmönster.

Bara den nya laxtrappan har kostat över hundra miljoner kronor, bekostad av Vattenfall efter frivilliga överenskommelser med Vindelälvens fiskevattenägare och Region Västerbotten. Dessutom satsar parterna 45 miljoner kronor i andra förbättringar för att underlätta vandringen både uppströms och nedströms i älven.

– Tekniken att kunna märka enskilda fiskar, både med aktiva radiomärken och med pit tags (passive integrated transponders), har gjort det möjligt att studera mer ingående hur laxarna rör sig och hur de reagerar på förändringar i vatten­flöden och strömmar, säger professor Hans Lundqvist, forskningsledare och prefekt vid Institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå.

Genom själva laxtrappan rinner 1,5 kubikmeter vatten per sekund, att jämföra med de upp till tusen kubikmeter som forsar genom turbinerna. Ändå ska laxarna fås att välja den vägen. För att locka laxarna sista biten fram till mynningen av trappan rinner ett förstärkningsflöde, på ytterligare 20 kubikmeter per sekund, som även driver ett minikraftverk.

I många laxtrappor rinner lockvattnet vinkelrätt mot trappans mynning, men här har sammanflödet en ”V”-form.

– Vinkeln på lockvattnets flöde i förhållande till trappans mynning är en av de faktorer vi kunnat studera med hjälp av de radiomärkta laxarna, säger Hans Lundqvist.

Under vandringsperioden släpps ytterligare cirka 30 kubikmeter vatten per sekund varannan vecka.

– Vi har kunnat se att laxarna reagerar direkt på det extra spillvattnet och att de redan inom några timmar simmar rätt väg uppför den gamla älvfåran.

EU kräver att fisk ska kunna vandra

EU:s vattendirektiv ställer krav på att alla vatten på sikt ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Där ingår att all vattenverksamhet ska prövas och att medlemsländerna ska anstränga sig för att nå målen för vattendragens miljö­kvalitet.

Vattendirektivet och Öster­sjöns laxförvaltning inriktas nu på att den naturliga fiskvandringen och reproduktionen ska återställas så långt det är möjligt. Satsningen på Stornorrfors, Umeälvens nedersta kraftverk, är ett pilotprojekt och ett stort steg i den riktningen.

Lars Krögerström

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer