Samhälle

Miljöforskare gläds åt USA:s nya reformpaket för klimatsatsningar

Joe Biden undertecknar lagen i Vita huset. Foto: Susan Walsh/AP/TT
Joe Biden undertecknar lagen i Vita huset. Foto: Susan Walsh/AP/TT

Klimatexperter har stora förväntningar på USA:s nya reformpaket, som undertecknades av president Joe Biden på tisdagen.

Publicerad

– Det är fundamentalt viktigt för världens klimatambitioner, säger Stanfordprofessorn Chris Field.

Träder i kraft omgående

Den stora inflationsbegränsningslagen skrevs under av Joe Biden på tisdagen, vilket innebär att den nu träder i kraft. Den största delen handlar om klimatsatsningar, med en kostnad på mer än 370 miljarder dollar.

Och lagen kommer verkligen att ha betydelse. Det är tre forskare som TT pratat med överens om.

Chris Field, professor i jordsystemvetenskap och biologi vid Stanford University, tror att den kommer att få global betydelse.

– Jag tror att USA:s ledarskap inom klimatområdet är helt nödvändigt för världen att göra de framsteg som behövs. Det här är en riktig möjliggörare för USA att gå vidare med sina ambitioner, och det sänder starka signaler till världen att agera.

"Ger effekt direkt"

Field tycker att lagen visar att det finns många sätt att uppmuntra till den gröna omställningen, för bland annat elproducenter, tillverkare och konsumenter. Men här döljer sig också incitament för att minska luftföroreningar och satsningar på att motverka skogsbrandsriskerna.

– Jag är optimistiskt om att vi kommer att börja se signaler att den har effekt direkt. Att vi ser en större efterfrågan på konsumentprodukter, framför allt elfordon och energieffektiva apparater. Och jag tror att vi kommer att börja se företagsinvesteringar, säger han.

Solpaneler i Clifton Park i New York. Foto: Hans Pennink/AP/TT
Solpaneler i Clifton Park i New York. Foto: Hans Pennink/AP/TT

Kenneth Gillingham, ekonomiprofessor vid Yale med ett forskningsintresse av miljö- och energipolitik, är upprymd över undertecknandet.

– Det är så svårt att få igenom någonting politiskt i USA, så det är på sätt och vis historiskt, säger han.

Tror på sol och vind

Han betonar framför allt skattelättnaderna för produktion och investeringarna inom sol- och vindkraft.

– Alla modeller pekar på att vi kommer att se mer sol- och vindkraft i USA än vad vi skulle gjort annars. Det kommer inte vara tillräckligt för att nå 100 procent förnyelsebara energikällor, men de kommer att snabba upp utbyggnadstakten, säger han.

Han lyfter också fram energilagringsambitionerna, framför allt batterier på både elnätsnivån och för hushåll.

En annan aspekt i lagen som Gillingham pekar på är rättviseaspekten, att satsningar riktas mot låginkomstområden. Bland annat ökar möjligheterna att bygga laddstationer i de samhällena, och subventioner på begagnade elbilar införs.

– Det finns utrymme för fattigare samhällen att växa med hjälp av ren energi på ett sätt som de inte hade gjort annars, säger han.

Kan straffa utsläppare

Richard Rood, klimatprofessor vid University of Michigan, kallar reformpaketet ett genombrott. Förutom energisatsningarna lyfter han fram åtgärder för att minska metanutsläpp. Metan är en potent gas som bidrar till växthuseffekten.

– Ett av de stora problemen med fracking (hydraulisk spräckning) och explosionen av naturgasutvinning i USA är att det leder till stora läckor av metan. Vad lagen gör är att det tillåter reglering, upptäck och straff mot dem. Det borde vara en av de minst kontroversiella delarna av lagen, och är äntligen på plats.

Borrning vid en anläggning tänkt för hydraulisk spräckning i Colorado. Arkivbild. Foto: Brennan Linsley/AP/TT
Borrning vid en anläggning tänkt för hydraulisk spräckning i Colorado. Arkivbild. Foto: Brennan Linsley/AP/TT

Forskarna är överens om att lagen kommer att påverka olika delar av landet på olika sätt. Och även om det är Demokraterna som drivit igenom den kan det vara i republikanskt styrda delstater den får störst effekt.

– Mycket av den förnyelsebara energin produceras i republikanska delstater, medan sugen på elfordon och politik finns i demokratiskt styrda. Jag tror att skattekrediterna kring vindenergi får större betydelse i republikanska och glesbygdsdelstater. Lagen är politiskt ganska smart på det sättet, säger Rood.

Kärnkraftssatsning kritiseras

Men det är inte bara klang och jubel. En del kontroversiella delar finns, som satsning på kärnkraft och insamling av lagring av koldioxid.

– En del ser det som att man underlättar fortsatt användning av fossila bränslen, och satsar mycket pengar på något som kanske inte är ekonomiskt och kanske inte fungerar, säger Rood.

Kommer elfordonen att få det lyft som de demokratiska politikerna hoppas? Arkivbild. Foto: Amr Alfiky/AP/TT
Kommer elfordonen att få det lyft som de demokratiska politikerna hoppas? Arkivbild. Foto: Amr Alfiky/AP/TT

Gillingham är också skeptisk till att elfordonen verkligen får det lyft som åsyftas, eftersom det ställs krav på batterierna till stor del ska ha nordamerikanskt innehåll.

– Flera har noterat att få om ens någon av elbilarna som finns i USA kvalificerar för skattelättnaden. Förhoppningen är väl att det byggts upp leveranskedjor i USA om några år, säger han.

"Samlar kraft"

Ingen av forskarna säger att lagen kommer att lösa alla miljöproblem, men alla beskriver det som ett stort steg i rätt riktning.

– När vi väl börjat gå mot en gröna omställning kommer den att samla kraft. När folk ser att strategierna fungerar och den förbättrar folks liv, och kunder får tillgång till bättre fordon och apparater, elnätet blir mer pålitligt och mindre luftföroreningar, så bidrar det ytterligare till accelerering av utsläppsminskningar, säger Chris Field.

Här är det nya reformpaketet

Den så kallade lagen om minskning av inflationen (Inflation reduction act) kunde efter lång kamp och motsättningar även inom Demokraterna baxas igenom USA:s kongress, och har nu undertecknats av president Joe Biden.

Med en kostnad på mer än 370 miljarder dollar är miljösatsningarna den stora delen i paketet, som ska hjälpa till att driva på utsläppsminskningen inom framför allt el- och transportsektorn genom skattelättnader för vindkraftverk, solpaneler, energilager och elfordon. Det är den största federala investeringen som gjorts i USA på ren energi.

Enligt Princetons beräkningsverktyg Repeat kan det vid årtiondets slut innebära en miljard ton mindre koldioxidutsläpp per år jämfört med tidigare politik.

Dessutom ska högkostnadsskydd för receptutskriven medicin förbättras och stöd för invånare att betala sjukförsäkringar ska öka.

Det breda paketet innebär också skatteomläggningar, där en minimiskatt på 15 procent läggs på en storföretag med vinster över 1 miljard dollar, och dessutom införs en skatt på 1 procent på företag som återköper egna aktier. Pengar satsas också på skatteverket IRS för att jaga skattefuskare.