Mer än fem år kvar till hårdare utsläppstag

2015-11-12 05:00  

Nya regler ska stoppa fusket om två år. I praktiken handlar det om att tvinga tillverkarna närmare dagens gränsvärden. Men först 2021 måste alla nya dieselbilar klara gränserna på riktigt.

Alla som köpt en bil vet att förbrukningssiffrorna från tillverkaren inte stämmer i verkligheten. Det gäller också utsläpp av partiklar och kväveoxid, NOx, från dieselbilar. Certifieringstesten sker i labbmiljö enligt en körcykel där motorn belastas efter ett förbestämt schema som inte har så mycket med verklig körning att göra.

Tillverkarna har stora möjligheter att anpassa bilen och dess prestanda till testet, vilket gör att utsläppen i verkligheten blir många gånger högre. (Det Volkswagen gjort är att styra prestanda så att de ändras vid själva testtillfället, vilket inte är tillåtet.)

– Även bilar från tillverkare som inte direkt fuskar ligger 5–7 gånger högre än gränsvärdet vid verklig körning. Det såg vi redan 2011. Vi såg också att partiklar och NOx inte minskade i städerna trots att reglerna skärptes. I samband med det började vi arbeta för RDE, säger Per Öhlund, utredare på Transportstyrelsen.

RDE betyder Real Drive Emission och innebär att man mäter utsläppen medan bilen kör i verkligheten. Ett körprov tar vanligtvis några timmar och ska innefatta körning under olika förhållanden, i stad och på landsväg, med slumpvisa accelerationer och inbromsningar och i temperaturer som kan variera mellan -7?°C och +35?°C.

Nu har EU:s motorfordonskommitté föreslagit att gränsvärdena i Euro 6 ska gälla RDE från 1 september 2017. Fast inte riktigt ändå. För att industrin ska få möjligheter att ställa om från att konstruera motorer som klarar gränsvärden i testlabbet till motorer som klarar gränsvärden i verkligheten anser kommittén att det behövs övergångsregler.

Helt nya bilmodeller som ska typgodkännas får släppa ut 2,1 gånger så mycket NOx som gränsvärdet. Först från januari 2020 krävs att nya bilmodeller ska hålla det riktiga gränsvärdet. Nästan. För att kompensera att en rörlig testutrustning inte är lika exakt som en som står i labbet införs en korrektionsfaktor på 0,5.

Per Öhlund på Transportstyrelsen tycker att det är en rimlig kompromiss:

– Två gånger gränsvärdet är mycket bättre än det är nu. Det är orimligt att kräva att en tillverkare ska ställa om på kortare tid. De har redan planerat sin produktion för 2017.

Det enda land som ville gå fortare och hårdare fram var Holland, som ville ha den hårdare gränsen på 1,5 gånger gränsvärdet redan från 1 januari 2017. Sverige röstade med majoriteten.

– Vi fick instruktioner från regeringskansliet. Vi röstade inte med Holland eftersom vi har en stark bilindustri, säger Per Öhlund.

Alla är inte nöjda. Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet (som arbetar för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030) är besviken:

– Man kan ju konstatera att Bil Sweden och den svenska bilindustrin inte varit pådrivande för en regelskärpning. Det är olustigt att man inte klarade en tuffare markering direkt efter VW-skandalen.

Så ska kväveoxid-fusket stoppas i Europa

Gränsvärdet för kväveoxid, eller NOx, i Euro 6 för dieselfordon är från september 2015 80 mg/km, som mäts upp enligt en definierad körcykel i ett testlabb. Nya fordon som klarar labbtestet släpper i verkligheten ut i genomsnitt 500 mg NOx/km (som är det gränsvärde som gällde för 15 år sedan).

RDE, Real Drive Emission, innebär att fordon ska testas med rörlig utrustning under körning i verkligheten. Så är det exempelvis redan för lastbilar.

NTE, Not To Exceed, är det värde som under inga förhållanden får överskridas under ett RDE-test. Man brukar ange det som en faktor av det riktiga gränsvärdet. För NOx från personbilsdieslar är det 2,1 från 1 september 2017 och 1,5 från 1 januari 2020 för nya bilmodeller som ska typgodkännas. Nytillverkade fordon (som kan ha typgodkänts tidigare) ska klara gränserna september 2019 respektive januari 2021. För partiklar väntas ett gränsvärde senare.

Eddie Pröckl

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt