Membranteknik ska rena Stockholms avloppsvatten

2014-07-09 06:00  

Som första reningsverk i Sverige ska Henriksdalsverket i Stockholm utrustas med membranteknik. Metoden ska leda till effektivare rening av avloppsvatten. Men någon rening av läkemedelsrester kommer inte att införas.

Stockholms befolkning växer, och inom en snar framtid kommer kraven på rening av kväve och fosfor att skärpas. Därför ska Henriksdals reningsverk, i utkanten av Stockholm, byggas ut.

För att leva upp till de nya kraven ska anläggningen förses med membranrening, som gör det möjligt att rena vattnet mer effektivt på en liten yta. Det är en metod som länge har använts i and­ra delar av världen, men som är ny i Sverige.

I traditionell rening behandlas vattnet med ett biologiskt slam, som består av bakterier och andra mikroorganismer. Slammet avskiljs sedan genom att det sjunker till botten i en bassäng och leds bort. Membrantekniken innebär i stället att slammet avskiljs när vattnet filtreras genom ett membran med små porer.

Under året har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Stockholm Vatten genomfört pilotförsök för att testa membrantekniken, och resultaten är posi­tiva. Större mängder vatten kan behandlas, och vattnet som släpps ut är renare.

Ombyggnaden av avloppsverket ska dra i gång i början av 2016 och väntas pågå under minst fyra år. Kostnaden beräknas landa på drygt fyra miljarder kronor.

Fullt utbyggt ska reningsverket ensamt kunna rena hela Stockholms avloppsvatten och samtidigt minska utsläppen av kväve och fosfor. Ombyggnaden innebär också att verket blir rustat för en framtida rening av läkemedelsrester.

Den mest lovande metoden för att rena bort läkemedelsrester, med ozon och aktivt kol, kan nämligen lätt störas av partiklar och annat organiskt material. Därför är det en fördel att det membranrenade vattnet är fritt från organiska partiklar.

Men något reningssteg för att ta bort läkemedelsrester införs inte i Henriksdalsverket nu.

– Det finns inga krav på läkemedelsrening. I nuläget finns ingen fullt utvecklad reningsteknik och man utreder fortfarande vilka ämnen som är viktigast att ta bort, säger Niklas Dahlén, utvecklingsingenjör på Stockholm Vatten.

I framtiden tror han dock att krav på läkemedelsrening i avloppsverk kommer att införas, men gissar att det ligger minst tio år bort i tiden.

Ombyggnaden kostar sex miljarder

  • Ombyggnaden av Henriksdals reningsverk ingår i en större förändring av avloppsreningen i Stockholm. Bromma avloppsverk ska läggas ned och avloppsvattnet från Bromma ska i stället ledas genom en tunnel till Henriksdals reningsverk.
  • Hela projektet beräknas kosta strax under sex miljarder kronor. Av de pengarna kommer 1,6 miljarder att gå till tunneln som ska byggas mellan Bromma och Henriksdal.
  • I slutet av 2018 beräknas ombyggnaderna vara så pass klara att avloppsvatten från Västerort kan börja föras över till Henriksdal.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer