Samhälle

M vill sänka böndernas dieselskatt

Foto: Thomas Johansson / TT
Foto: Thomas Johansson / TT

Moderaterna vill sänka skatten på drivmedel inom jord-, skogs- och vattenbruket med sammanlagt 800 miljoner kronor under nästa mandatperiod.

Publicerad

Med hänvisning till Konjunkturinstitutet hävdar Moderaterna att jordbruket är den näringsgren som drabbas hårdast av höjda bränsleskatter. För att de svenska näringsgrenarna ska kunna behålla konkurrenskraften krävs att drivmedelspriserna inte är högre än i andra länder framhåller partiet som därför vill sänka skatten med 50 öre litern eller 200 miljoner kronor årligen.

– Företagens konkurrenskraft är lika viktig oavsett vilken bransch de verkar i. Jag är lika angelägen om att de svenska lantbruken ska fungera som att ledande teknikföretag ska ha Sverige som bas. Men den här sektorn är oerhört intressant av flera skäl. Den är viktig för den långsiktiga miljöomställningen och vi vet att det svenska lantbruket är miljövänligare än i många andra länder samtidigt som det har högre kostnader. På kort sikt handlar det om att det svenska jordbruket inte ska ha en prisnackdel och på lång sikt om att satsa på mer biobränslen, säger partiledaren Ulf Kristersson till TT.

Beredskapsskäl

– Men det är också viktigt av beredskapsskäl, något som aktualiserats av broschyren från MSB som just gått ut till hushållen, tillägger han.

Enligt Kristersson är Moderaternas förslag inte "färdigförhandlat" med övriga Allianspartier, men han bedömer att det finns "stor sympati" för skattesänkningen hos de övriga partierna.

Tillfällig sänkning

Regeringen har genomfört en tillfällig sänkning av dieselskatten för jordbruket 2016_2018, men efter årsskiftet väntar en höjning med 110 miljoner kronor årligen, enligt Ulf Kristersson.

– Det vore bra om regeringen svarar med samma sak, men det fanns inte med i den senaste budgeten.