Låna från varandra – och spara energi

2015-01-04 05:30  

AUTOMATIONSNÄSTET. Ny teknik ger nya möjligheter att mäta och visualisera energianvändningen, vilket sparar pengar. Detta motiverar fler att investera i smarta energibesparande automatiserade lösningar. En väg är att jobba branschöverskridande. Fastighetsbranschen kan låna lösningar från industrin och tvärtom.

Experterna i Automationsnästet ger råd om vilka möjligheter som finns i dag och hur vi kan nå ökad lönsamhet genom smart energieffektivisering.

  • Tommaso Auletta

Ansvarig för energieffektiviseringsenheten inom ABB Sverige.

1. Är potentialen för energieffektivisering vanligtvis känd hos ansvariga inom tillverkningsindustri, processindustri och fastigheter?

Ja, det är allmänt känt. Alla vet att det finns stor potential, men sen är frågan vilka resurser som finns tillgängliga och hur prioriterad frågan är. Ofta får budgeten styra och då hamnar andra frågor högre på agendan. Det finns stor kunskap hos de olika branscherna, men om det inte finns någon ägare av frågan är det svårt att få ut kunskapen. Det behövs ett tydligare ansvarstagande på ledningsnivå för att kunna nyttja full potential gällande effektiv energianvändning.

2. Hur kan man arbeta branschöverskridande mellan tillverkningsindustri, processindustri och fastigheter med tekniska lösningar och automation för energieffektivisering?

En nyckelfråga för ett framgångsrikt energiarbete är kunskapsspridning genom att skapa nätverk, deltagande i forskningsprojekt och delning av best practice. Tekniken är dock bara en del. Behovet av kunskapsspridning till andra aktörer som banker och politiker med flera är oerhört viktigt för att skapa en miljö där nya affärsmodeller och idélösningar kan växa. Stor potential finns även för samarbete mellan aktörer inom samma branscher, vilket bland annat höjer kompetensnivån som beställare.

3. Vilka råd kan du ge till företag och organisationer som inte vet var de ska börja?

För att nyttja den fulla potential som finns kopplad till energiarbetet är det viktigt att skapa ett strukturerat arbetssätt och en långsiktig strategi. En spelplan måste definieras utifrån specifika företagsmål (till exempel tillväxt, lönsamhet, miljö), lagstiftning och standarder. Steg två är att tillsätta en ansvarig person och en organisation som ska driva arbetet. Ett tredje steg är att säkerställa att man har rätt kompetenser för genomförandet, både internt och externt.

 

 

  • Erik Dahlquist

Professor i energiteknik, Mälardalens Högskola.

1. Är potentialen för energieffektivisering vanligtvis känd hos ansvariga inom tillverkningsindustri, processindustri och fastigheter?

Jag tror att många är medvetna om att det ofta finns stora möjligheter att spara energi i sina verksamheter, men de vet inte alltid vad som ger störst effekt för en given åtgärd. Automation är ofta mycket lönsamt, men svårare att bedöma direkt jämfört med att till exempel sätta in en värmepump eller göra någon annan ”fysisk” åtgärd.

2. Hur kan man arbeta branschöverskridande mellan tillverkningsindustri, processindustri och fastigheter med tekniska lösningar och automation för energieffektivisering?

Att ha gemensamma forskningsprogram med deltagare över branschgränsen är något jag som forskare tror är effektivt. Att presentera resultat från åtgärder i en bransch i media som andra branscher läser är ett annat. Ett tredje är att människor byter bransch och tar med sig erfarenheter och genomför åtgärder från till exempel processindustrin i fastighetsbranschen.

3. Vilka råd kan du ge till företag och organisationer som inte vet var de ska börja?

Söka goda exempel på internet är alltid en bra väg att gå. Att tala med forskare inom olika branschområden eller delta på konferenser ett annat. Det kan vara bra att börja med en studie där ex-jobbare, forskare och andra experter hjälper till med en första översikt. För automationslösningar får man även lägga in produktionseffektiviseringar och bättre produktionskvalitet, som kan spara energi indirekt genom att man fördelar ut energin på fler produkter eller genom minskat spill.

 

  • Jonas Tannerstad

Chef El & Automation, Örebrobostäder.

1. Är potentialen för energieffektivisering vanligtvis känd hos ansvariga inom tillverkningsindustri, processindustri och fastigheter?

Nej, potentialen är inte känd och det beror på att ansvariga i alltför hög grad kopplar energi­effektivisering till investeringar i nya system för att ersätta gamla. Den stora potentialen finns

i att få de system man redan har att fungera på rätt sätt. Vi når en elförbrukning som är 34 procent lägre jämfört med vårt basår 2005.

2. Hur kan man arbeta branschöverskridande mellan tillverkningsindustri, processindustri och fastigheter med tekniska lösningar och automation för energieffektivisering?

Inom industrin finns ofta kultur och strukturer som är värdefulla för fastighetsbranschen, till exempel synen på systemkunskap. Vid automatisering av en industriell process görs den ofta utifrån en helhetssyn, något som saknas vid motsvarande arbete inom fastighetsbranschen.  Det är en av förklaringarna till den outnyttjade potentialen för energieffektivisering i fastighetsbranschen; att de olika delfunktionerna i husen inte funkar optimalt tillsammans.

3. Vilka råd kan du ge till företag och organisationer som inte vet var de ska börja?

Våga pröva! Fastighetsbranschen står inför ett tekniskt paradigmskifte. Traditionella automationslösningar med dess begränsningar är snart bara ett minne. Mitt råd till alla fastighetsägare är att inför kommande automationsprojekt stanna upp, ompröva beslut till förmån för industriella automationslösningar. Ta hjälp av beprövad erfarenhet, det finns i dag grupperingar bland de större fastighetsägarna där det utbyts erfarenheter. Jag tillhör en del och delger gärna mina tankar.

 

 

Gilla Ny Teknik på Facebook

 

Ny Teknik redaktion

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer