Kontroversiell teknik kan utrota myggan som sprider zika

2016-02-25 05:00  

Den snabba spridningen av zikaviruset och dess möjliga koppling till fosterskador sätter skräck i världen. Forskare letar olika vägar att hejda det myggburna virusets framfart. Men tekniken gendrivare som lyfts fram kan få oanade konsekvenser

– Det som ligger närmast till hands är att utrota myggan. Man skulle också kunna tänka sig att man sprider en egenskap som gör att myggan inte kan bära på sjukdomen, säger Magnus Lundgren som är forskare vid Uppsala universitet och arbetar med genmodifieringsmetoden crispr.

Tekniken som skulle kunna göra det möjligt kallas gendrivare. Det är en metod som får vissa gener att sprida sig mycket snabbare än vad som är möjligt genom evolutionen. Tekniken är fortfarande väldigt ny. Det har bara publicerats en handfull vetenskapliga studier, men resultaten är både lovande och kraftfulla.

– Sätter man en gendrivare bredvid anlaget man vill sprida kommer i princip hundra procent av avkomman att ärva det. För varje generation får man dubbelt så många myggor som bär på det, säger Magnus Lundgren.

Med hjälp av den nya genmodifieringsmetoden crispr kan forskare nu sätta in en gendrivare tillsammans med den gen som man vill styra. Väl inne i myggan kommer den att ärvas i alla efterföljande generationer.

Teoretiskt skulle gendrivare kunna användas till en mängd olika saker, men när det gäller sjukdomsspridande myggor undersöker forskare möjligheten att helt utrota arterna. I experiment med malariamyggor har man testat att koppla gendrivaren till en gen som gör att alla honmyggor blir sterila. Om myggor med den genen släpptes ut skulle en art kunna vara utrotad inom ett par år.

– Det här är ett klassiskt exempel på konflikten kring vilka risker vi är beredda att ta för att rädda människoliv. Det finns för- och nackdelar på båda sidor och det är inte lätt att avgöra, säger Magnus Lundgren.

De etiska aspekterna av metoden diskuteras redan intensivt bland forskare. Det finns flera risker med att släppa ut myggor med gendrivare i naturen. En är att egenskapen skulle kunna sprida sig till en närbesläktad art och utrota även den. En annan är risken för stora oförutsedda effekter i naturen.

– Man måste vara väldigt, väldigt försiktig. Ekosystem är notoriskt svårbegripliga. Jag oroar mig för att man ska komma att använda tekniken för tidigt och få förödande konsekvenser, säger Magnus Lundgren.

Ett annat sätt att använda tekniken är att stoppa in en gen som hindrar myggorna från att sprida sjukdomar. Det skulle ge mindre konsekvenser i ekosystemet eftersom myggorna finns kvar. Den möjligheten har redan testats på malariamyggor. Men eftersom så lite är känt om zikaviruset har forskarna uteslutit det som en möjlighet just nu.

Det har inte gjorts några försök med gendrivare i de myggor som nu sprider viruset. Att utveckla metoden så långt att man skulle kunna släppa ut myggor skulle ta ett par år, tror Magnus Lundgren. Forskare diskuterar också olika säkerhetsmekanismer som man skulle kunna använda om någonting gick fel med metoden, men de är inte heller testade.

– Det är en sådan otrolig kapacitet och kraft jämfört med andra metoder. Det är också antagligen oåterkalleligt, säger Magnus Lundgren.

Men trots att gendrivare är så nya och kan få så stora konsekvenser ser han stora möjligheter att använda den för att förändra myggor, framför allt för malaria och andra sjukdomar.

– Drömscenariot är att man lyckas utveckla en metod som gör att myggorna inte kan sprida sjukdomar. En mer subtil användning som inte utrotar arterna.

Även andra metoder testas och utvecklas för att försöka begränsa spridningen av zika.

En möjlighet är att släppa ut genetiskt modifierade mygg-hanar med en gen som gör att deras ungar dör. Det kan snabbt minska mängden mygg men är inte en permanent lösning.

En annan möjlighet är att infektera myggorna med bakterien Wolbachia som gör att insekterna inte kan bära på viruset.

Gilla Ny Teknik på Facebook

Torill Kornfeldt

Mer om: Zika

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer