Populärteknik

Kan en dator komma in på universitetet?

Japanska Fujitsu jobbar med att utveckla en dator med tillräcklig artificiell intelligens för att klara inträdesprovet till ett japanskt toppuniversitet.

Publicerad

DATORUPPLYSNINGEN. Svårigheten är inte själva räknandet, utan att få datorn att kunna läsa problemtexten och omvandla den till lämpliga beräkningar för att lösa intagningsprovets problem. Det gäller alltså att analysera text och formler avsedda för mänskliga ögon, ur detta vaska fram själva problemet som ska lösas och sedan finna de riktiga algoritmerna för lösningen.

– Alla de här stegen utgör fortfarande pratiska och teoretiska problem, och att lösa dem kräver en kombination av olika tekniker inom AI, säger Fujitsu i ett pressmeddelande.

Fujitsus forskningsavdelning har som mål att år 2021 ha mjukvara färdig som kan klara alla uppgifter i de matematikprov som hoppfulla ungdomar genomgår när de söker till ”Tobai” – Tokyo universitet.

Om några datorer sedan verkligen kommer att antas till Tobai är mer tveksamt, eftersom det enligt reglerna är förbjudet att använda elektroniska hjälpmedel under provet.