Jord tvättas med syra

2015-02-05 05:30  

En syra tillverkad av matrester kan användas för att sanera arsenik i jorden på gamla industriområden. Den nya metoden har utvecklats av återvinningsföretaget Ragn-Sells och Luleå universitet.

– Finessen med den här metoden är att vi tillverkar ett tvättmedel av organiskt avfall som blir väldigt effektivt och också väldigt lätt att bryta ner. Problemet med konventionella tvättmedel är att de är dyra och svåra att bryta ner, så att man får ett svårt vattenreningsproblem, säger Anders Kihl, utvecklingschef på Ragn-Sells.

Den nya metoden innebär att en syra tillverkas av till exempel matrester. Syran används sedan som tvättmedel i en jordtvätt, en jättemaskin där förorenade jordmassor renas.

Resultatet av tvättprocessen blir ren jord och förorenat tvättvatten. Vattnet kan därefter renas i en rötningsreaktor. Restprodukten från den processen blir ett koncentrat av föroreningarna, som sedan kan läggas på deponi.

– Vi får en helhet som fungerar, säger han.

Metoden väntas även leda till att många transporter undviks och att en stor mängd jord kan återanvändas. En annan potentiell vinst är att biogas bildas när tvättvätskan rötas. Om gasen tas till vara skulle processen kunna bli självförsörjande på energi.

Metoden är främst utvecklad för att sanera arsenik, ett ämne som ofta finns kvar i marken på platser där träimpregnering har pågått. Men tvättprocessen fungerar även för att ta bort zink, bly och koppar ur jordmassor.

Det är Anders Kihl och Anders Lagerkvist, professor i avfallsteknik på Luleå tekniska universitet, som har uppfunnit den nya metoden. Även Statens geotekniska institut och impregneringsföretaget Stabsuecia Södra Vi har deltagit i forskningsprojektet.

Ragn-Sells har helt nyligen beviljats patent på tekniken och söker nu ett demonstrationsprojekt där metoden kan testas i stor skala.

Det är framför allt måttligt förorenade markområden, där halterna ligger 10–20 procent över den acceptabla nivån, som den nya metoden lämpar sig bäst för.

– Om halterna är extremt höga finns det andra metoder som är billigare. Om marken är kraftigt förorenad av arsenik är det till exempel bättre att gräva upp området och deponera jorden, säger Anders Kihl.

Anders Lagerkvist hoppas att även medelförorenade områden ska kunna bli sanerade tack vare den nya metoden.

– Det är de riktigt superkoncentrerade föroreningarna som man i första hand ägnar sig åt att sanera i dag, medan väldigt många platser aldrig blir sanerade. Jag tror att en sådan här metod skulle kunna göra det möjligt att faktiskt sanera dem också, säger han.Följ Ny Teknik på Facebook!

Tiotusentals förorenade områden

  • Statens geotekniska institut räknar med att det finns omkring 80 000 områden som är eller misstänks vara förorenade med miljögifter av olika slag. Många av dessa är så förorenade att de måste saneras och efterbehandlas innan marken kan tas i anspråk för till exempel byggnation. Den vanligaste efterbehandlingsmetoden i Sverige är bortgrävning och deponering.

Linda Nohrstedt

Mer om: Syra

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer