Opinion

I vår FoU-liga finns för få nya företag

Susanna Baltscheffsky, chefredaktör och ansvarig utgivare. Foto: Jörgen Appelgren
Susanna Baltscheffsky, chefredaktör och ansvarig utgivare. Foto: Jörgen Appelgren

Vi journalister älskar listor. De är enkla att presentera, budskapet är tydligt och informationen lättillgänglig, typ billigaste maten, solsäkraste stränderna, bränslesnålaste bilarna och lägsta boräntan.

Publicerad

I det här numret får du en av de viktigaste listorna: Ny Tekniks ”FoU-ligan”. Det är listan över de 30 företagen med flest anställda inom forskning och utveckling i Sverige, och deras mest intressanta projekt.

Den borde alla vara intresserade av eftersom den visar en viktig parameter för Sveriges möjligheter till fortsatt välfärd, utveckling och jobb framöver.

Av de pengar som satsas på FoU i Sverige står företagen för merparten, knappt två tredjedelar, och en tredjedel kommer från statliga offentliga medel.

Innovationer ökar inte bara tillväxten i befintliga företag, utan skapar också nya verksamheter, företag och arbetstillfällen.

FoU är en så pass viktig kärnverksamhet i många tunga, svenska företag att ledningen ogärna skär i den när konjunkturen svajar. Men Ny Tekniks unika FoU-liga, som har gjorts med olika fokus under 20 år, har genom åren visat att inte heller FoU-budgeten är fredad.

Ny Tekniks reportrar Helen Ahlbom, Marie Alpman och Charlotta von Schultz visar i årets FoU-liga hur hårt det slår när FoU-intensiva verksamheter läggs ner. Astra Zenecas och Saab Automobiles nedläggningar ledde till att sammanlagt 2 500 FoU-jobb försvann förra året.

Glädjande nog har nästan 900 nya tjänster tillkommit i andra bolag, men det blir ändå en oroväckande nettoförlust av kompetenta utvecklingsingenjörer. Dessutom inom två dynamiska områden där utvecklingen går snabbt och konkurrensen är stentuff: life science och person­bilar.

Listan visar också hur beroende Sveriges innovationskraft är av några få, teknikintensiva företag. Av de 30 företag som finns med på FoU-ligan, står Ericsson för nästan 25 procent av jobben. Ericsson, Volvo PV, Volvo och Saab (försvar) tillsammans sörjer för hälften av FoU-tjänsterna.

Därför är det viktigt att nya innovationsrika företag i Sverige kan växa.